Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "eerste wereldoorlog" in Engels

Suggesties

Het gaat over de eerste wereldoorlog.
It is about the first world war.
De eerste wereldoorlog breekt uit en Henri vertrekt naar het front.
The First World War broke out; Henri left for the front.
Alan: Dat is de eerste wereldoorlog.
Alan: That's World War I.
Het is hetzelfde vliegtuig waarin Quentin Roosevelt vloog in de eerste wereldoorlog.
It's the same plane Quentin Roosevelt flew in World War I.
De serie met inspecteur Pitt begint in 1881, en de inmiddels voltooide World War I-serie speelt natuurlijk tijdens de eerste wereldoorlog (1914-1918).
The series with inspector Pitt begins in 1881, and the completed World War I-series of course has the Great War (1914-1918) as backdrop.
Het origineel is beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog.
The original was damaged by shelling during the Great War.
Het tweede programmadeel focust op de eerste wereldoorlog,
The second half of this concert programme focuses on the first world war,
In de zomer van 1914 breekt niettemin de eerste wereldoorlog uit.
Nonetheless, in the summer of 1914, the First World War broke out.
We zijn nog in de eerste wereldoorlog.
We're still in World War I.
Hallo, nu 'n stukje film over de eerste wereldoorlog.
We're now going to see a piece of film set in the First World War.
De eerste wereldoorlog begon in 1914.
World War I began in the year 1914.
In Teesport was al sinds de eerste wereldoorlog een onderzeebootbasis gevestigd.
In Tees's port a submarine base was already established since the First World War.
en andere estafettemotorfietsen uit de eerste wereldoorlog.
and other relay motorcycles from the First World War.
Hank reed in een ambulance in de eerste wereldoorlog.
Hank drove an ambulance in World War I.
Het was verborgen in Europa sinds de eerste wereldoorlog.
It's been hidden in Europe since the first World War.
Alfred Wegener moest in dienst in de eerste wereldoorlog, maar raakte al snel gewond.
Alfred Wegener had been drafted during the First World War, but was wounded soon after.
Tijdens de eerste wereldoorlog, legden de Frans en Duitse feeën de wapens neer om in het geheim La Shoshain samen te vieren.
During the First World War, French and German Fae soldiers put down their weapons and secretly celebrated La Shoshain together.
Dit museum laat een waarschuwing zien, waarom de vrede bewaard moet worden, en verteld over de eerste wereldoorlog.
This museum displays a warning, why peace should be preserved and tells about the First World War.
De vrienschap tussen beide landen kreeg zijn hoogtepunt bij het verbond in de eerste wereldoorlog (1914-18), welke ze samen verloren.
The friendship between the two countries find his top in the alliance of First world war (1914-1918), which they lost together.
Tot aan de eerste wereldoorlog verschenen in Rusland 28 postwaardestukken (lit.).
Up to World War I 28 pieces of postal stationary appeared (lit.).
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 737. Exact: 737. Verstreken tijd: 138 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo