Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: deze eigenschap
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "eigenschap" in Engels

property
feature
quality
trait
characteristic
attribute
ability
character
virtue
nature
habit
asset
aspect

Suggesties

Deze elastische eigenschap is bijzonder belangrijk.
And this very elastic property is also very important.
Het Indusschrift heeft dus deze bepaalde eigenschap.
And the Indus script now has this particular property.
De linkstructuur is de meest kenmerkende eigenschap van hypertekstuele documenten.
The linking structure is the most distinguishing feature of a hypertext document.
Snelheid is misschien niet de belangrijkste eigenschap van kustvaart.
Speed might not be the main feature of short sea shipping, safety is.
Veel mensen vinden dat een fijne eigenschap.
Many people find that to be an endearing quality.
Dat zelfingenomen is een aantrekkelijke eigenschap.
That smugness of yours really is an attractive quality.
Een kenmerkende eigenschap van Kraški pršut is zijn herkenbare standaardvorm.
A distinguishing feature of Kraški pršut is its standard and recognisable shape.
Eigenlijk is het zelfs je enige verzachtende eigenschap.
In fact, it is probably your only redeemable feature.
Ik vind het z'n mooiste eigenschap.
But I believe it is his noblest quality.
Er is niettemin één geruststellende eigenschap aan de gps-spoofer.
There is, though, one redeeming feature of the GPS spoofer.
Het is een eigenschap van zwaartekracht.
It's a property of's not something in the human mind.
De fysicawetten hebben die speciale eigenschap.
So, the laws of physics have this special property.
Dit bloed bevat een unieke eigenschap dat stolling volledig voorkomt.
This blood contains a unique property that prevents coagulation completely.
Een nuttige eigenschap voor iemand als ik.
A useful feature for someone like me.
Een goede eigenschap voor een priester.
A quality I like in a priest.
Z'n puurheid was een heel aantrekkelijke eigenschap.
His purity was a very attractive quality.
Dat lijkt me een goede eigenschap.
I could see how that'd be a good quality.
Wat heb jij bij je beste eigenschap?
What did you put for your best feature?
Het is een lompe eigenschap dat je geen gever bent.
It's a really gross quality that you're not a giver.
Dat is een goede eigenschap als je anderen beschermt.
It is an admirable quality when you are a protector of others.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1933. Exact: 1933. Verstreken tijd: 119 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo