Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "elektrische gitaar" in Engels

Mijn ex-vriend deed het om zijn elektrische gitaar af te betalen.
My ex-boyfriend did it to get his electric guitar out of layaway.
Leo Fender is de waarschijnlijk meest invloedrijke producent/ontwerper in de geschiedenis van de elektrische gitaar.
Leo Fender is the probable most influential producer/designer in history of the electric guitar.
Dit was het begin van misschien wel de meest gewaardeerde elektrische gitaar ter wereld.
This was the beginning of perhaps the most valued electric guitar in the world.
Zo introduceerde hij het hoofdvak elektrische gitaar aan het toenmalige Twents Conservatorium.
After his graduation he introduced the main subject Electric Guitar at the then Twente Conservatory.
In samenwerking met Intel brengt Fender een elektrische gitaar met ingebouwde draadloze internettoegang op de markt.
In association with Intel Fender created an electric guitar with built in a wireless internet access.
Op de eerste elektrische gitaar die hij ooit kocht.
The first electric guitar he ever owned.
Synthesizers, ... een stevige drum, elektrische gitaar.
Synthesizer, heavy percussion, electric guitar.
Mark Weber wil een elektrische gitaar.
Mark weber wants an electric guitar. Yes!
een muziekinstrument, zoals een elektrische gitaar;
for a musical instrument, such as an electric guitar;
Je hebt een gebroken elektrische gitaar tussen je schouderbladen.
You have a broken electric guitar Between your shoulder blades.
Melle Weijters bespeelt het Fokker-orgel met zijn elektrische gitaar
Melle Weijters performes on the Fokker organ with his electric guitar
Hendrix is anders. en speelt akoestisch op een elektrische gitaar.
He plugs in an electric guitar, and he plays it like an acoustic guitar.
Als je geen elektrische gitaar hebt, met goeie amps, en een fikse distorsion... dan mis je de kern van metal.
If you have an electric guitar, with good amplification and distortion, not have the metal core.
De meegeleverde bijhorende draadloze zender past in een elektrische gitaar, en heeft indicatoren voor power en de batterijstatus.
The included custom wireless transmitter plugs into any electric guitar, and has indicators for power and battery status.
Het aansluiten van een elektrische gitaar op een gewone versterker of audio-installatie gaat niet zonder meer.
An electric guitar cannot be connected to just any amplifier or audio installation.
En nu had hij een elektrische gitaar!
And now he had an electric guitar!
Al in 1946 had Les Paul de firma Gibson zijn ontwerp van een elektrische gitaar met solid-body gepresenteerd.
Already in 1946, Les Paul had presented the firm Gibson his design of an electric guitar with solid-body.
Hij had zijn elektrische gitaar in 1983 gekocht, omdat hij muziek wilde gaan schrijven in de stijl van Rush.
He had bought his electric guitar in 1983 because he wanted to write music like that by Rush.
Ictus transformeert zich voor dit concert tot een heuse rockband, met stem, klarinet/sax, elektrische gitaar, basgitaar, keyboards en drums.
In this concert Ictus transforms itself into a veritable rock band, with voice, clarinet/sax, electric guitar, bass, keyboards and drums.
Bij de elektrische gitaar zijn de zadels zijn meestal van metaal, of soms van synthetische materiaal.
For a electric guitar saddles are typically metal, or sometimes synthetic materials.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 101. Exact: 82. Verstreken tijd: 166 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo