Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "elkaar beter leren kennen" in Engels

getting acquainted
get acquainted
get better acquainted
get to know one another
get to know each other better
get to know each other a little better
getting to know each other better

Suggesties

Dat is mooi, dat jullie elkaar beter leren kennen.
Good, what you're doing - getting acquainted.
Jammer, we zijn er. Juist als we elkaar beter leren kennen.
Too bad, we've arrived just when we're getting acquainted.
Nu gaan we elkaar beter leren kennen.
Now... we'll get better acquainted.
Ja, dan kunnen we elkaar beter leren kennen.
Yes, that way we can get better acquainted.
Megan, haal wat stoelen voor onze gasten... en zorg dat senator Grant hier naast me zit, want we moeten elkaar beter leren kennen, hè?
Megan, let's get some seats for our... our guests, and make sure that Senator Grant is right here next to me, 'cause we need to get better acquainted, don't we?
Zo kunnen we elkaar beter leren kennen.
Still have our date and we can take some time to know about each other.
We moeten elkaar beter leren kennen om vertrouwen op te bouwen.
We need to know one another better to build trust.
We kunnen elkaar beter leren kennen tot ze thuis komt.
I guess we'll have to get acquainted until she gets home.
We kunnen een gezellige dinertje hebben, en elkaar beter leren kennen.
We can sit and have a lovely dinner and enjoy getting to know each other.
Dat zijn twee mannen die elkaar beter leren kennen.
Well, if it isn't two men getting to know each other.
Dus we kunnen elkaar beter leren kennen.
So there's really no problem with us...
In de loop der eeuwen, zullen ze elkaar beter leren kennen... net als wij.
In the course of the centuries, they'll learn to know each other better... just as we shall.
Ik zoek... een nauwere band, elkaar beter leren kennen.
I just want to be closer, get to know each other, that's all.
Nu kunnen we elkaar beter leren kennen.
Hij trekt wel bij als we elkaar beter leren kennen.
He'll warm up as we get to know each other.
We hebben elkaar beter leren kennen En dat is geweldig.
You and I, we've been getting to know one another recently, and that's been wonderful.
Jammer dat ik wegga, net nu we elkaar beter leren kennen.
Seems a pity to go away just when we're getting to know each other.
Zo we kunnen elkaar beter leren kennen terwijl je wacht.
So we can get to know each other while you're waiting.
Omdat je nu meedoet met het grotere spel, moeten we elkaar beter leren kennen.
We were thinking that since you're joining the big league we should get to know one another.
Zo konden we elkaar beter leren kennen, zonder al die afspraakjes.
It gave us a chance to know each other without all the pressures of dating.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 94. Exact: 94. Verstreken tijd: 142 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo