Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "erom vragen" in Engels

Het is gratis, maar je moet erom vragen.
It's free, but you do have to ask for it.
Als ik jouw mening wil, zal ik erom vragen.
When I want your opinion, I'll ask for it.
Ze zullen je vrijstelling aanbieden als we erom vragen.
They will give you immunity if we ask for it.
Te lang zonder en de innerlijke stemmetjes gaan erom vragen.
Too long without it and the little voices inside start to ask for it.
Als je verandering wilt moet je erom vragen.
If you want change, then you must ask for it.
Er is genade in deze wereld en er is vergeving voor iedereen, maar je moet erom vragen.
There's grace in this world, and there's forgiveness for all, but you have to ask for it.
Als je een tekening van een huis wil, moet je erom vragen.
You want a picture of a house, you have to ask for it.
Het telt alleen als ze erom vragen, niet als je het opdringt.
No. It only counts if they ask for it, not if somebody pushes it on them.
Dokter Bailey, als ik de hulp van een stagiaire zou willen zou ik erom vragen.
Dr. Bailey, if I wanted a resident's help, I'd ask for it.
Als de Zweedse ingenieurs erom vragen.
Yes, in case the Swedish engineers asked for it.
We hebben patiënten die erom vragen.
We get people in here all the time requesting them.
M'n collega's zullen je erom vragen.
Don't worry, but my colleagues will want it.
Als je iets van die vrouw wilt, moet je erom vragen.
I told you, if you want something from that woman, You have to ask her for it.
Niet dat jullie erom vragen, Het is een meisje van bijna 4 kilo.
And by the way, not that you asked, it's a girl - 6 pounds, 9 ounces.
Hulp bieden aan anderen en erom vragen wanneer nodig.
Give help to others and ask for it when needed.
Dat doe ik nu nog steeds als mensen erom vragen.
Still today the meeting, if to ask for to me.
Een knul van 14 kan er zomaar bij, maar wij moeten erom vragen.
Some 14-year-old on the other side of the world can access it, but we have to ask if we're allowed.
Sorry. Als u iets nodig heeft, kunt u erom vragen.
If there's anything that you need, please don't hesitate to ask.
Er is altijd vergeving als we erom vragen.
Well, there's always forgiveness for us if we seek it.
Als ze erom vragen kunnen we ze helpen.
If they ask, we could help.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 213. Exact: 114. Verstreken tijd: 178 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo