Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: wil je even wachten
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "even wachten" in Engels

wait
hang on
hold off
hold on a second
one second
give me a minute
mind waiting
just a minute
just waiting
Just a moment
Just a second

Suggesties

Het voorstel kan wel even wachten.
Proposition 41 can wait, there's no need for it now.
Je moet even wachten op de nieuwe voorraad.
You have to wait for the new stock.
Goed, misschien als je hier even wachten...
Right, now, perhaps if you wait here...
Heren, wilt u hier even wachten.
Gentlemen, wait right over here.
Nee, we gaan alledrie naar Sevilla maar we moeten even wachten.
No, the three of us are going to Seville but we have to wait.
Misschien moet u nog even wachten, Majesteit.
Perhaps you should wait, Your Majesty.
Laura, dat kan even wachten.
Laura, the call can wait.
Stacy, kan dat niet even wachten.
Stacy, can't that wait.
Verdere vragen moeten nu even wachten.
Any further queries will have to wait.
Hierna kan het wel even wachten.
After that, it can wait.
Oké, dit moet even wachten.
Okay, maybe we - this has got to wait.
Birgit, het moet even wachten, de situatie is te belangrijk.
Birgit it will have to wait, the situation is too important right now.
Hij zit in vergadering, maar je mag hier wel even wachten.
He's in some private meeting right now, but you're welcome to wait.
We willen best nog even wachten.
We can wait if you want.
Dat kan nog wel even wachten.
I think that can probably wait.
Dan moet m'n toespraak maar even wachten.
Well, in that case, my speech can wait.
Nou... Je moet even wachten.
Well, you'll have to wait.
Die hordeur kan wel even wachten.
She can wait another half hour.
Dat kan heus wel even wachten.
Josh is asleep. I'm sure this can wait a few minutes.
Je kunt even wachten tot ze kan ontsnappen...
Well, you could wait a while until she gets a chance to break free.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1702. Exact: 1702. Verstreken tijd: 111 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo