Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: na te gaan
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gaan" in Engels

Suggesties

laten gaan 8746
dan gaan 7301
gaan doen 6725
nu gaan 4754
4667
Alle buisjes gaan daarheen waar ze heen moeten gaan.
All the tubes go where they're supposed to go.
Die betaalbare woningen gaan veranderingen teweegbrengen.
This affordable housing initiative is going to change things, man.
Misschien had ik naar de universiteit moeten gaan gaan.
You know, maybe I should've gone to college like you said.
Arme mensen gaan niet gewoon antibiotica gaan kopen.
Poor people don't just run out and buy antibiotics.
We gaan terug naar huis en gaan een lekker kopje thee drinken en gaan nadenken wat we gaan doen.
We'll get back and we'll put the kettle on and we'll have a nice cup of tea and we'll think about what to do next.
Die kerels gaan jullie niet laten gaan.
These guys, they're not going to let you go.
We gaan loskoppelen van de gate, dus alle passagiers moeten gaan zitten.
We're pushing back from the gate and all passengers must take their seats, please.
Er is nog nooit iemand gaan lopen dus daar gaan we niet mee beginnen.
Never had anyone go AWOL on me, and I'm not going to start now.
Deborah, we moeten gaan voor gaan.
Deborah, we should away before they find a way out.
We gaan hem dichten en gaan naar huis.
All right. Let's close up and get out of here.
We kunnen helemaal gaan een hap gaan nemen en zo.
We can totally just go grab - a bite to eat or something.
We gaan naar Parijs, en jullie gaan ons brandstof geven.
We're going to Paris and you will give us fuel.
Laten we gaan slapen en blijven gaan in de ochtend.
Let's get some sleep and keep going in the morning.
Ze gaan golfen... gaan met vakantie, verliezen hun trek.
Men my age, even younger, they play golf, go on vacation, lose their appetite.
Ze gaan ten onder gaan in het kruisverhoor.
They are going to get destroyed in the cross-examination.
We zouden ons gaan emanciperen en gaan samenwonen.
We were going to get emancipated and move in together.
Maar deze studenten gaan je gaan missen.
But these students are going to miss you.
Laat me gaan, dan kunnen we allemaal gaan eten.
Take these handcuffs off then we can all go and eat.
Als u mijn identiteit wilt gaan controleren door de FBI te bellen, kunnen we gaan.
Look, if you will just verify my identity by calling in, we'll be on our way.
Als onze relatie vooruit blijft gaan, willen we uiteindelijk samen gaan wonen.
If our relationship keeps moving forward, we might want to eventually get a place together.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 461923. Exact: 461923. Verstreken tijd: 366 ms.

laten gaan 8746
dan gaan 7301
gaan doen 6725
nu gaan 4754

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo