Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gaat over" in Engels

Suggesties

Dit gaat over Bluntman & Chronic.
Okay, this is about Bluntman & Chronic.
Maar het gaat over een kindje.
Good. No, this is about a baby.
Ons voorbeeld gaat over een Intranet.
Let's say our example concerns an Intranet.
Het eerste verslag gaat over ongewenste stoffen in diervoeding.
The first of my reports concerns foreign substances in animal nutrition.
Dus dit gaat over Duncan's moord.
So, this is about Duncan's murder.
Niet alle ontvoeringen gaat over geld.
Well, not all kidnapping is about money.
Dit gaat over hospik Timothy Morgan.
This is about Corpsman Timothy Morgan, ma'am.
Deze verzameling foto albums gaat over modelspoor.
This collection photo albums is about model train layouts.
De andere waarschuwing gaat over langetermijnsvoorspellingen.
The other warning is about long term forecasts.
Amendement 5 gaat over het merken van categorie 2-materiaal.
Amendment No 5 is about the marking of category 2 material.
Maar het Commissievoorstel gaat over 'voorwaarden voor financiering'.
However, the Commission proposal is about 'conditions for funding'.
Mijn boek gaat over vervallende waarden...
Well, my book is about decaying values. It's about...
De volgende vraag gaat over uw favoriete regisseur.
The next question is about one of your favorite directors.
Dit verhaal gaat over een honkballer.
Today's story is about a baseball player.
De derde betekenis of corresponderend principe van openheid gaat over delen.
Now, the third meaning and corresponding principle of openness is about sharing.
Dit gaat over uw ongegronde verdenkingen.
No, this is about your unfounded suspicions.
Elke film gaat over een onopgelost mysterie.
Each one of his movies is about an unsolved mystery.
Nee dit gaat over een ander nachtmerrie-scenario.
Actually, this is about a different nightmare scenario.
Mijn tweede vraag gaat over belangenconflicten.
My second question is about the conflict of interest.
Jullie trein gaat over 4,5 minuten.
Your train departs in four and a half minutes.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 11337. Exact: 11337. Verstreken tijd: 357 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo