Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "geboren worden" in Engels

be born
be birthed
be reborn
birth to

Suggesties

Daarmee geboren worden, is buitengewoon zeldzaam.
Well, that's extremely rare for a child to be born with one.
Mijn kind moet hier geboren worden.
My child has got to be born in America.
Ik wou niet buiten geboren worden.
I didn't ask to be born in a field.
Dat kind mag niet geboren worden.
Make no mistake, that child must not be born.
Omdat onze baby's ongeveer gelijk geboren worden.
Since our babies will probably be born around the same time.
Haar dochter moest dicht bij de sterren geboren worden.
She insisted her daughter be born near the stars.
Ik wil niet geboren worden, breng me maar terug.
I don't want to be born, so you can just take me back.
Leven kan geboren worden zonder eerst te hoeven sterven.
Life can be born without dying first.
De baby zal daar geboren worden.
The baby will be born there.
Een zoon moet geboren worden waar z'n vader is.
A son should be born wherever his father is. That's all.
Maar nu moet er een baby geboren worden, dus moeten jullie meewerken.
But right now, I got a baby that's looking to be born, so I need everybody to cooperate.
M'n kindje moet geboren worden bij z'n familie.
I want my baby to be born with his family.
Veel mensen weten niet dat sommige tweelingen later geboren worden.
You know, a lot of people don't know that twins can be born two months apart.
Waarom kunnen we niet gewoon geboren worden en tevreden zijn met...
Why couldn't we just be born content with...
Je kunt niet geboren worden met kanker.
You can't be born with cancer.
Dat kind zal nooit geboren worden.
That child will never be born.
Hij moet niet hier geboren worden.
He must not be born here.
Mijn wezen zal geboren worden met een levensduur van kennis.
My creature will be born with a lifetime of knowledge.
Dit kind zal geboren worden in vrede.
This child will be born in peace.
Ons kind zal nooit geboren worden.
Our baby will never be born.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 612. Exact: 612. Verstreken tijd: 145 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo