Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gegevens over" in Engels

Suggesties

Begrepen. Wij sturen u gegevens over hypersubruimtetechnologie.
Acknowledged, and we're sending you data on some new hyper-subspace technology.
Er moeten verdere gegevens over voedingssupplementen worden verzameld.
Further data on food supplements are needed and should be collected.
Hij verzamelt gegevens over speciaal agent Gibbs.
He's been accumulating information on Special Agent Gibbs.
Dit zijn gegevens over de zoon.
This is information on the PM's son.
Ik heb tactische gegevens over de gevaarlijkste rovers.
I have tactical data on some of the more dangerous predators.
We hebben gegevens over dit ruimtegebied.
We have some data on this region of space.
De gegevens over schooluitval zijn verbazingwekkend.
So the data on dropping out is amazing.
Wat biografische gegevens over Khouri, de meeste verouderd.
Some biographical data on Khouri, most of it's out of date.
De Commissie verzamelt geen systematische statistische gegevens over tweedekansscholen.
The Commission does not collect systematic statistical data on second chance schools.
In Bulgarije worden geen statistische gegevens over daklozen verzameld.
Statistical data on the homeless in Bulgaria are not being collected.
We voerden veel gegevens over de Toorts... in op onze supercomputer.
We fed enormous amounts of data on the Torch... into our Vicaps supercomputer.
We hebben gegevens over letterlijk duizenden Poorten, die al geïnstalleerd zijn.
We now have data on literally thousands of gates that have already been seeded.
Je hebt genoeg gegevens over deze planeet, kijk ze na.
You've got enough information on this planet, check your records.
We hebben veel historische gegevens over allebei je ouders.
We've got a lot of historical data on both your parents.
Verzamel alle gegevens over de rekeningen van Devere.
Pull up all the data on Devere's accounts.
Ik heb gegevens over dingen waardoor ze gaan twijfelen.
I have data on things that make 'em balk.
Een sterrenlogboek met gegevens over diverse constellaties.
It contains data on various star formations.
Helaas zijn onze gegevens over 't binnenste van de Sferen uiterst beperkt.
Unfortunately our data on the Spheres' interiors is extremely limited.
Ik heb gegevens over arsenicum, kwik en beryllium.
I've got data on arsenic, mercury, beryllium.
Alle gegevens over de bendes die onze stad verwoesten.
It gives us data on the gangs that are destroying our city.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 8103. Exact: 8103. Verstreken tijd: 453 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo