Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "geheel" in Engels

Suggesties

1416
939
480
295
Soms zullen grote dromen je geheel beheersen.
And how sometimes big dreams will swallow you whole.
Het beest heeft haar geheel doorgeslikt.
[Hook] The beast has swallowed her whole.
"Retoriek" betekent geheel iets anders.
"Rhetoric" is... it means a whole different thing.
Maar we moeten nadenken over de vakbondsstrijd als geheel.
But we have to think about the trade union struggle as a whole.
Iedereen moet bijdragen aan het geheel.
It is necessary for everyone to contribute to the whole.
De cirkeldiagrammen vertegenwoordigen data items die samen een geheel.
The pie charts represent data items that make up a whole.
Enkele maanden later moest vrijwel geheel Zandvoort worden ontruimd.
A few months later, pretty much the whole beach had to be cleared.
De digitale kennismaatschappij maakt van de wereld één samenhangend geheel.
The digital knowledge-based society turns the world into a single coherent whole.
De kalender als geheel herhaalt zich weer als een geheel aantal weken samenvalt met een geheel aantal cycli.
The calendar as a whole repeats itself when a whole number of weeks coincides with a whole number of leap cycles.
En het geheel eindigde met iets hilarisch.
And the whole thing ended with something that was just hysterical.
Haar aanwezigheid in Bennetto's flat was geheel...
Her presence at Mr. Bennetto's flat was entirely...
Niet geheel vervelend moet ik toegeven.
Not a minor inconvenience, I might add.
Jij moet het grotere geheel overzien.
Birgitte, you need to see the big picture.
Je kunt nooit de oorspronkelijke lak geheel verwijderen.
You're never going to completely get rid of the original paintwork.
De ballerina reageerde nogal negatief op het geheel.
The ballerina had kind of a negative reaction to the whole thing.
Hetzelfde met de telefoon, geheel stil.
Same with the cell phone plan, total silence.
De Maya's bouwden honderdduizenden piramiden in geheel Centraal-Amerika.
The Mayans constructed hundreds of thousands of pyramids throughout Central America.
Hij bracht rust in het geheel.
And George was bringing a certain peace into this set-up.
Maar ze is niet geheel verslagen.
But she's not totally defeated - she belongs to a clan.
Misschien ziet u het groter geheel niet.
You may not be seeing the bigger picture here.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 27088. Exact: 27088. Verstreken tijd: 165 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo