Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gekke" in Engels

Suggesties

677
dat gekke 219
154
Die gekke sjamaan wilde bolleboos z'n hersenen.
This crazy shaman, he was after Q-Ball's brain.
Eerst wou een gekke Australiër me neerschieten.
Well, first a crazy Australian tried to shoot me with his blow gun.
Jullie gekke wetenschappers zeggen allemaal hetzelfde.
All you mad scientists say the same kind of stuff.
Dit is waar je moeder en ik een gekke jager overleefde.
This is where your mother and I survived a mad hunter.
Ze deed die gekke en ongepast dingen.
She did all those crazy, really inappropriate things.
Die gekke jongen daar, Noah...
[Sighs] That crazy boy in there, Noah...
Ik hoor allemaal gekke geruchten over Michaël.
I'm hearing all kinds of crazy rumors about Michael.
Hij heeft allerlei gekke ideeën over Neal's dood.
He's got all kinds of crazy ideas about Neal's death.
Je miste haar vriendjes gekke radioshow.
Well, you missed her boyfriend's crazy radio show.
Hij doet gekke eisen, wij weigeren.
He'll make crazy demands, and we'll reject it.
Lee wilde je beschermen tegen gekke Callum.
Lee here was just trying to protect you from crazy Callum.
Het ligt aan dat gekke testosteron.
They can't help it, it's all that crazy testosterone.
Vergiftiging is de nummer één moordmethode voor gekke vrouwen.
You know, poisoning is the number one murder method for crazy women.
Oogway was 'n gekke oude schildpad.
So, like... Oogway was... just a crazy old turtle after all.
Een lange spoorweg bouwen is iemands gekke droom.
Building a railroad that long is somebody's crazy dream.
Je mag geen gekke mensen doden.
You know it's not nice to kill crazy people.
Bovendien hebben al deze jagers gekke namen.
Besides, all these fighter guys got crazy names.
Jouw wilde en gekke zus heeft...
Your wild and crazy sister has been taking...
Blair, ik accepteer al je gekke acties.
Blair, I support you in all of your crazy choices, case in point.
Alleen dat gekke gezwets van die Octopus.
There's that crazy talk from The Octopus about him and...
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5387. Exact: 5387. Verstreken tijd: 102 ms.

dat gekke 219

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo