Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: over de geldigheid
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "geldigheid" in Engels

validity
expiry
valid
invalidate
legitimacy
validate
authenticity
duration

Suggesties

En berichtgeving toeneemt, Die bijdraagt geldigheid voor hun zaak.
And news coverage is increasing, which adds validity to their cause.
Deze beperkte administratieve geldigheid zou gelden voor alle categorieën voertuigen.
This limited administrative validity would be applicable to all categories of vehicles.
Het certificaat heeft een geldigheid van 10 jaar.
The certificate is valid for 10 years.
De uitspraken in overweging 472 e.v. behouden derhalve hun geldigheid.
The statements made in recitals 472 et seqq remain therefore valid.
De geldigheid van identiteitskaarten wordt op willekeurige basis gecontroleerd.
The validity of identification cards shall be checked on a random basis.
Aanmeldingen op zich verlenen overeenkomsten geen voorlopige geldigheid.
Notifications as such do not provide provisional validity for the execution of agreements.
De geldigheid van reeds afgegeven paspoorten wordt echter niet gewijzigd.
However, the validity of passports already issued shall not be affected.
Ik herken de geldigheid van de... mumbo jumbo.
I recognize the validity of the... mumbo jumbo.
De koningin staat terecht om de geldigheid van ons huwelijk testen.
The queen is to be tried to test the validity of our marriage.
Je maakte me twijfelen aan de geldigheid van de basisopleiding.
You made me question the validity of basic training.
Ik heb de geldigheid van dit programma helemaal gedemonstreerd.
I completely demonstrated the validity of this program.
Pas als de geldigheid van uw bewijs wordt bevestigd.
Not until the validity of your evidence is confirmed.
paspoort geldigheid (Uitgavedatum & verstrijken)
Passport validity (date of issue & expiry)
Duur van het verblijf wordt bepaald door visa geldigheid.
Period of stay is determined by visa validity.
Daarom zijn alle vertalingen van deze disclaimer, zonder de originele Duitse tekst, hebben geen geldigheid.
Therefore, all translations of this disclaimer, without the original German text, have no validity.
Deze cookies verliezen na 90 dagen hun geldigheid en dienen niet voor personenidentificatie.
These cookies lose their validity after 90 days and are not used for personal identification.
Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de reservering.
This does not affect the validity of the reservation.
Ze vormen de twee zijden van dezelfde munt die binnen de huidige mondiale ontwikkelingen aan geldigheid inboet.
They form two sides of the same coin, one that is rapidly losing its validity in today's global developments.
Licentielooptijd: de geldigheid en looptijd van uw licenties wordt weergegeven.
Licence periods: The validity and the time remaining on your licences is displayed.
Het gaat terug naar de geldigheid en subjectiviteit van feiten binnen de kritische pedagogiek.
It goes back to the validity and subjectivity of facts held in critical pedagogy.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1977. Exact: 1977. Verstreken tijd: 120 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo