Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gele kaart" in Engels

De scheids pakt de gele kaart.
The referee is taking out a yellow card.
Vergeet die man met die gele kaart.
Just forget the yellow card man.
Dat is tenminste een gele kaart!
That's at least a yellow card!
De scheidsrechter deed 't goed met die gele kaart.
The yellow card is probably the right thing to keep it calm.
Dat is de gele kaart, heren.
Right, that's a yellow card, gentlemen.
We krijgen hier zo'n gele kaart voor.
We are so getting a yellow card for this one.
De Protput een gele kaart gegeven.
I gave him a yellow card.
Begin 2012 heeft het bedrijf Belgoprocess een "gele kaart" gekregen van het Belgisch Federaal Agentschap voor Nucelaire Controle.
At the beginning of 2012, the Belgoprocess company received a 'yellow card' from the Belgian Federal Agency for Nuclear Control (FANC).
Wie heeft haar gele kaart nu?
Who bought Lenutza's yellow card?
Ja, een gele kaart voor Taylor in de 70e minuut.
Yes, a yellow card here for Taylor in the 70th minute.
Waarschijnlijk zal in de toekomst op dit terrein vaker een gele kaart worden uitgedeeld dan we vroeger gewend waren.
In this area, a yellow card will probably be issued more frequently in future than we were used to in the past.
Jij kan me geen gele kaart geven!
You can't give me a yellow card.
Dit denk ik van je gele kaart!
This is what I think of your yellow card!
Roemenië en Bulgarije krijgen van de Commissie vandaag geen gele kaart, want dat zou veronderstellen dat zij al op het speelveld staan.
The Commission has not, today, shown Romania and Bulgaria the yellow card, for that would presuppose that they were already on the pitch, but they are not - yet.
Elk jaar geven wij de Raad een gele kaart door geen kwijting te verlenen, maar er gebeurt niets.
Every year, we show the Council the yellow card of discharge refusal and nothing happens.
Mijn fractie trekt daarom voor iedereen die het Stabiliteits- en groeipact in twijfel trekt de gele kaart.
My group is therefore showing the yellow card to all those who cast doubt upon the Stability and Growth Pact.
De verdediger stond de volledige partij tussen de lijnen en kreeg na 70 minuten een gele kaart. Intuss...
The defender stood the entire match between the lines and got a yellow card after 70 minutes.
De verklaring van de Commissie van vandaag zou ik een "gele kaart" willen noemen.
Today's statement by the Commission is what I would describe as a 'yellow card'.
Rustig aan dus, het niet verlenen van kwijting is geen doodvonnis, meer een gele kaart voor slecht gedrag.
So, not so fast, not granting discharge is not a death sentence, but a yellow card for bad behaviour.
Zoals de heer Pérez Royo al opmerkte, heb ik vorige week dan ook een gele kaart uitgedeeld en bepaalde regeringen ervoor gewaarschuwd de doelstellingen van het stabiliteits- en groeipact na te leven.
That is why, as Mr Pérez Royo said, I last week held up a yellow card and warned some governments to heed the aims of the Stability and Growth Pact.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 63. Exact: 46. Verstreken tijd: 121 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo