Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "geleverd" in Engels

Suggesties

1884
544
Er zou iets bij me geleverd worden.
I had something that was supposed to be delivered to me.
Alle data wordt binnen 24 uur geleverd.
All the data will be delivered within 24 hours.
Ze gebruiken prepaid telefoons geleverd door de ontvoerder.
Must have pulled the'll be using burner phones supplied by the kidnapper.
Niemand heeft wapens of papieren geleverd aan die communisten.
Nothing. No-one supplied the communists with guns or forged papers.
De begane warmteafgifte wordt geleverd door een gasketel herzien.
The ground heat output is provided by a gas boiler revised.
Standaard worden tekensets geleverd voor de meeste gebruikelijke lettertypen.
By default, character sets are provided for the most common fonts.
Diverse systemen zijn geleverd voor uiteenlopend brandstofcel experimenten en onderzoek.
Several MS systems were supplied for multiple fuel cell experiments & research purposes.
Wordt geleverd met alle bevestigingsmaterialen voor een eenvoudige installatie.
This Chromed ring set is supplied with all you need for an easy installation.
Grotere hoeveelheden vaste grondstoffen en poeders worden meestal in bulk geleverd.
Larger amounts of solid raw materials and powders are mostly delivered in bulk.
Hij wordt volledig geleverd met flexibele aansluitdarmen voor drinkwater en drukleiding...
It is delivered complete with flexible hoses for drinking water and pressure line...
De brander wordt compleet met gasstraat en schakelpaneel geleverd.
The burner is delivered completely with gas train and switch panel.
In deze eenvoudige verpakking wordt het katttenmagneetbord geleverd.
The cat magnet board is delivered in this simple packaging.
De Lely Luna koeborstel wordt geleverd als zelfbouwpakket.
The Lely Luna cow brush is delivered as a kit.
De Magnetolink bevestigingsset wordt in deze kartonnen verpakking geleverd.
The Magnetolink mounting set is delivered in this card board packaging.
De zuil wordt standaard geleverd inclusief RVS frontplaat.
The column is default delivered with a stainless steel frontplate.
Sinds 2002 zijn 150 helikopters geleverd.
Since 2002, HAL delivered almost 150 helicopters.
Het horoscooprapport wordt per post of koerier geleverd.
The horoscope report is delivered by postal mail or courier.
De keeper coördinatieladder wordt geleverd incl. draagtas.
The goal keeper coordination ladder is delivered with a bag.
De kalkwagen wordt zonder belijningsverf geleverd.
The marking cart is delivered without the color mixture.
De kleine unica worden in een doorzichtige cadeauverpakking geleverd.
The little one of a kind pieces are delivered in a transparent gift box.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 11925. Exact: 11925. Verstreken tijd: 143 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo