Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "geloven in" in Engels

believe in
believe
beleeve
faith in belief in
believed in
believer in
confident of

Suggesties

Het hele land ging geloven in paranormale gaven.
The rest of the country soon came to believe in psychic powers.
Ze geloven in een seculiere millenniumgebeurtenis.
The Owls believe in a secular millennium event.
We begonnen te geloven in onze eigen leugens.
We began to believe the lies that we were telling.
Dat kunnen we beter toegeven dan geloven in iets wat niet klopt.
It's better to admit our ignorance than to believe answers that might be wrong.
Laat ze geloven in de overwinning.
We must make them believe in the victory.
Veel grote namen geloven in Bigfoot.
You know, a lot of highly respected individuals believe in Bigfoot.
Je moet geloven in je product.
You've got to believe in your product.
Veel vrouwen geloven in het programma.
A lot of women believe in the program.
Omdat we niet echt geloven in kant-en-klare principes.
This is because we do not really believe in off-the-peg principles.
Wij geloven in u empowerment van alle.
We believe in empowering you with all the information you need.
De Commissie blijft geloven in betaalbare talen- en vertaalregimes.
The Commission continues to believe in affordable language and translation regimes.
Als een wetenschapper moet u geloven in feiten.
Sir, as a scientist, you have to believe in questioning.
Ik wou geloven in een soort gerechtigheid.
I wanted to believe in some kind of justice.
Ze willen niet geloven in verlossing.
They don't want to believe in redemption.
Wij geloven in goed boven kwaad.
We all believe in the power of good over evil.
Je moet gewoon blijven geloven in mogelijkheden.
I just think you have to believe in possibility.
Wij geloven in elke vorm van liefde.
We believe in love, you know, in just whatever form it might take.
Een heleboel zeer gerespecteerde personen geloven in Bigfoot.
You know, a lot of highly respected individuals believe in Bigfoot.
We willen allemaal geloven in President Obama.
And we all want to believe in President Obama.
De Apachen geloven in die macht.
The Apaches, they believe in that power.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1635. Exact: 1635. Verstreken tijd: 214 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo