Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "geneefse conventie" in Engels

Suggesties

Gevangenen zijn onderworpen aan de Geneefse Conventie... gedetineerden niet.
Prisoners are subject to the Geneva convention... detainees are not.
De Geneefse Conventie is van toepassing op krijgsgevangenen.
The Geneva Convention applies to prisoners of war.
De Geneefse Conventie bestaat niet meer.
The Geneva Convention doesn't exist anymore.
Volgens de definitie die is bepaald door de Geneefse Conventie... ja.
According to the definition set forth by the Geneva Convention... yes, I did.
Kolonel, in de Geneefse Conventie staat...
Colonel, the Geneva Convention states that...
De Military Commissions Act, geen onwettige vijandige combattanten... mogen een beroep op de Geneefse Conventie doen.
The Military Commissions Act, no unlawful enemy combatants may invoke the Geneva Convention.
De sovjets hebben de Geneefse conventie niet ondertekend.
The Soviets didn't sign the Geneva Convention.
Football, de systematische overtreding van de Geneefse Conventie in sportvorm.
Football, the systematic violation of the Geneva Convention made into a sport.
Hoe vaak overtreedt dit de Geneefse Conventie?
Counsel, how many ways would this violate the Geneva Convention?
De Liberale Fractie neemt de asielverplichtingen van de Geneefse Conventie zeer serieus.
The Liberal Group is taking the asylum obligations arising from the Geneva Convention very seriously.
Volgens de Geneefse Conventie heb je er recht op.
According to the Geneva Convention, each prisoner is entitled to this package.
Dat is tegen de Geneefse Conventie.
That's against the Geneva Convention.
De VS lapt de Geneefse Conventie niet aan z'n laars.
My government does not mess with the Geneva Convention.
Voor ons is er geen Geneefse Conventie.
There's no Geneva Convention for us.
Marteling is tegen de Geneefse Conventie.
That's against the Geneva Convention.
Ik neem aan dat u de artikelen van de Geneefse Conventie kent.
I take it you are acquainted with the covenants of the Geneva Convention.
Die opmerking over de Geneefse Conventie, wauw.
Boy, that thing on the Geneva Convention in a moral universe?
Dit debat vindt plaats omdat het Hooggerechtshof heeft bepaald... dat we ons moeten houden aan Artikel 3 van de Geneefse Conventie.
This debate is occurring because of... the Supreme Court's ruling that said we must conduct ourselves under the Common Article III of the Geneva Convention.
We gaan erg tweeslachtig om met de rechten van de mens en houden geen rekening met de Geneefse Conventie voor de vluchtelingen.
Our approach to human rights is highly hypocritical, and we are disregarding the Geneva Convention on Refugees.
In deze oorlog is geen sprake van strijders in de zin van de Geneefse Conventie (naar behoren geüniformeerd en geïdentificeerd).
In this war, there are no properly uniformed and identifiable combatants, in line with the Geneva Convention.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 73. Exact: 70. Verstreken tijd: 111 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo