Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: gepast dat
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gepast" in Engels

Suggesties

Niets wat daar hangt is gepast.
Nothing in my mom's closet is appropriate.
Daarom is een telefoontje niet gepast.
Which is why a call from him isn't appropriate.
We kunnen later nog een gepast persbericht uitgeven.
We can put out a proper press release later.
Een gepast einde voor ons huwelijk.
A fitting end to a marriage like ours.
Dat is heel gepast, Jamie.
That's very fitting, Jamie.
Mannen schonken me al aandacht voor het gepast was.
I've had men paying attention to me since before it was appropriate.
Wel gezien de omstandigheden leek het decor gepast.
Well, under the circumstances, the decor seems appropriate.
Integendeel, daarover moeten we in een gepast kader discussiëren.
On the contrary, they must be debated within the appropriate framework.
De Commissie moet in dit verband een gepast wetgevingsvoorstel doen.
The Commission should put forward an appropriate legislative proposal in this regard.
Applaus is gepast, denk ik.
Yes that's appropriate applause, I think.
Dat is geen gepast cadeau voor onze pasgeboren grootmoeder.
That's not a fitting gift at all for our newborn grandmummy.
Overboord dan met wat gepast en respectabel is.
To hell with what's appropriate and respectable.
Ik beloofde je gepast te straffen.
I said I'd arrange appropriate punishment.
Ik weet niet of dit gepast is.
Sir, I'm not sure it's appropriate.
Ik vond het alleen maar gepast om die van jou te verwoesten.
I thought it only fitting that I destroy yours.
Ik heb de manager alleen gevraagd om met haar te wat gepast is.
All I did was mention to the manager that maybe somebody would want to talk to her, you know, about what's appropriate.
Hoe gepast, want ik ben niet Mr. Parenteau.
How fitting, because I'm not Mr. Parenteau.
Het is niemand, niet gepast.
It's no one, not appropriate.
Wat twee maanden geleden ongepast was is nu gepast.
What was inappropriate two months ago is appropriate now.
Een gepast graf voor een slaaf van Trinia.
A fitting grave for a slave of Trinia.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2808. Exact: 2808. Verstreken tijd: 67 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo