Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: gepresenteerd door
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gepresenteerd" in Engels

Suggesties

De Commissie heeft haar onderzoeksverslag nog steeds niet gepresenteerd.
As yet, the Commission has still not presented this examination.
Verscheidene Kriya Yoga technieken worden gepresenteerd.
Several different techniques of Kriya Yoga are presented.
De Commissie heeft Agenda 2000 gepresenteerd.
The Santer Commission has submitted Agenda 2000 to us.
In 2008 tenslotte wordt Völker Vis-a-Vis gepresenteerd.
Finally, in 2008, the Völker Vis-a-Vis is introduced.
Zagreb werd zelfstandig gepresenteerd als toeristische en culturele stad van belang.
Zagreb was introduced independently as the capital city of Croatia and as a tourist and cultural centre.
Dit formulier moet bij de paspoortcontrole worden gepresenteerd.
This form will need to be presented at the passport control.
Nooit eerder werd het Lock modulaire principe duidelijker gepresenteerd.
The Lock modular principle has never before been presented as clearly and as simply.
Eind november wordt de Nationale Wetenschapsagenda gepresenteerd.
The National Research Agenda will be presented at the end of November.
De informatie over de service en garantie wordt overzichtelijk gepresenteerd.
The information about our services and warranties is clearly and conveniently presented here.
De gebruiker krijgt een werkelijkheid gepresenteerd waaraan hijzelf deelnemer is.
The user is presented a reality in which he in fact participates.
Zoals gepresenteerd deze nacht kaars... Dankjewel.
As I presented this night Candles... Thank you.
Naast boot van dit jaar zijn veel gepresenteerd productinnovaties.
In addition to this year's boat are many product innovations presented.
Doxyprex wordt in gele korrels gepresenteerd.
Premix for medicated feeding stuff Doxyprex is presented as yellow granules.
Zij worden overzichtelijker gepresenteerd en onnodige details zijn weggelaten.
They are presented in a clearer way and unnecessary detail has been deleted.
Die methodiek dient te worden gepresenteerd per bedrijfssegment.
The methodology needs to be presented on a business segment basis.
Bovendien wordt het gebruik van de belangrijkste lijnen gepresenteerd.
Moreover, the use of the most important items is presented.
In augustus 2003 is een haalbaarheidsstudie gepresenteerd.
A feasibility study has been presented in August 2003.
In dit kader heeft Kroatië een actieplan gepresenteerd.
In this context, Croatia has presented an action plan.
Het volgende cohesieverslag wordt in 2010 gepresenteerd.
The next Cohesion Report will be presented in 2010.
Deze informatie kan per sector of productiestadium worden gepresenteerd.
This information may be presented on the basis of sectors or production stages.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5533. Exact: 5533. Verstreken tijd: 101 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo