Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "geschikt" in Engels

Suggesties

2238
363
Helaas is het geen geschikt alibi.
Unfortunately, it's not a suitable alibi.
Voor nevenaggregaten zijn mobiele datacollectors meestal geschikt.
Portable data collectors are usually suitable for auxiliary equipment.
De intergouvernementele conferentie 2000 is daarvoor een geschikt forum.
The Intergovernmental Conference 2000 will provide the appropriate forum for discussing this.
Rusland werd derhalve niet beschouwd als een geschikt referentieland.
Therefore, Russia was not considered as an appropriate analogue country.
Ke Ming is meer geschikt als politieagent.
Ke Ming is more suited for the Officer position.
Perfect geschikt om gasten te ontvangen.
This house is perfectly suited to receive guests.
Deze afwerking is ook voor binnentoepassingen geschikt.
This finish can also be suitable for indoor use.
De Atheltic is voor ervaren Flexibar-gebruikers geschikt.
The Flexi-Bar Athletic is suitable for experienced Flexibar users.
De PrecisionBits zijn voor alle schroeftoepassingen geschikt.
The PrecisionBits are suitable for all types of screw applications.
Het ajourzoomapparaat is voor verschillende naaimachines geschikt.
The Spanish hemstitch attachment is suitable for a variety of sewing machines.
Schuurstof van de kantstroken is bijzonder goed geschikt.
Sanding dust from the edge strips is particularly well suited.
De schildervakantie is geschikt zowel voor beginners als ervaren kunstenaars.
The painting holiday is suitable for beginners as well as experienced artists.
De beschermoes is voor verschillende Smartphone-afmetingen geschikt.
The protective cover is suitable for different sizes of Smartphones.
De weg is slechts matig gereisd... geschikt.
The road is only moderately busy... Also suitable for large vehicles.
Het appartement is voor 5 personen geschikt.
The surface is 44 m2 and is suitable for 5 persons.
De stof moet uiteraard geschikt zijn voor meubelbekleding.
Of course, the fabric must be suitable for upholstery.
Voor spiegels zijn niet alle reinigingsmiddelen geschikt.
Not all cleaning agents are suitable for the mirror surfaces.
Niet elk dak is zomaar geschikt.
Not each roof is similarly suitable as a power station.
Ideaal geschikt waar minder ruimte voorhanden is. Talrijke afwerkingsmogelijkheden.
Ideally suited where less space is available. Numerous trim and finishing options.
Conditioner moet geschikt zijn voor uw haartype en textuur.
Hair conditioner should be suited for your hair type and texture. If...
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 11821. Exact: 11821. Verstreken tijd: 173 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo