Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: geven tot
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "geven" in Engels

Suggesties

geven om 4085
geven voor 2779
geven dat 2398
geven over 2055
1867
kans geven 1326
Ik wil iemand ontmoeten die me liefde zou geven.
I'd like to meet a boy who'd give me the love you haven't given me.
Beide ouders moeten hun bloed geven.
It requires both parents to give you their blood.
Privé vliegtuigen zijn niet verplicht passagierslijsten af te geven.
No. Private aircraft aren't required to provide passenger manifests.
Ze zouden je een adres geven.
They were supposed to give you an address.
Wilt u haar de sleutels geven.
Would you kindly give her the keys? I have customers sitting here.
Die bevrediging ga je ze niet geven.
You are not going to give them that satisfaction.
Ik probeer haar een kunstopleiding te geven.
I'm trying to give her an art education.
U moet ons de ruimte geven.
Right now, she needs you to give us room to work.
We moeten hem drie maanden opZegtermijn geven.
Of course, we'll have to give him three months' notice.
Maar nu kan ik geen antwoord geven.
But he's not, so I can't give you an answer.
Ik mag haar geen asiel geven.
I'm not authorized to give her asylum.
Ze wilden je thuisadres niet geven.
They wouldn't give me your home address.
Veel mensen geven niks met Halloween.
Many people say they won't give out candy treats on Halloween.
Annie, je zou me een kans geven.
Okay, come on, Annie, u said that you would give me a chance.
Jij kan toch niemand advies geven.
You are in no way to give anyone any advice.
Elke onderhandeling is geven en nemen.
In every negotiation, there's always give as well as take.
Mensen geven elkaar graag een kaartje.
And you know people love to give cards to each other.
Ik wilde hem extract van nachtschade geven.
I was about to give him essence of nightshade.
Laat me u tenminste een brochure geven.
Well, at least let me give you a brochure or I got these pens.
Ik wilde jou ook iets geven.
I've been meaning to give you something, too.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 165660. Exact: 165660. Verstreken tijd: 233 ms.

geven om 4085
geven voor 2779
geven dat 2398
geven over 2055
kans geven 1326

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo