Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gevlucht" in Engels

Suggesties

Misschien is hij naar de sultan gevlucht.
Vlad: For all I know, he's fled to the Sultan.
Théodens voIk is naar Helmsdiepte gevlucht.
Theoden's people have fled to Helm's Deep.
Ze zijn naar de stad gevlucht, zoals verwacht.
They've escaped to the city, just like I thought they would.
De autoriteiten veronderstellen dat de ontvoerders de grens over gevlucht zijn.
The authorities assume the kidnappers escaped across the border.
Alle Pompey gezinden zijn allang gevlucht.
All of Pompey's faction have long since fled.
Hij denkt dat James Morecroft de stad uit is gevlucht.
I was talking to a colleague of mine and his hunch is that James Morecroft may have fled the jurisdiction.
Théoden's volk is gevlucht naar Helmsdiepte.
Théoden's people have fled to Helm's Deep.
Enige tienduizenden vluchtelingen zijn naar de buurlanden Kameroen en Nigeria gevlucht.
Several tens of thousands of refugees have fled to neighbouring Cameroon and Nigeria.
Ze zijn in de Tok'ra-tunnels gevlucht.
They have fled into tunnels of Tok'ra construction.
Maar tegen die tijd was Tendu al gevlucht.
Only, by that time, Tendu had escaped.
Een groep rebellen was gevlucht van het Klingonprotectoraat Raatooras.
A group of rebels had fled the Klingon protectorate at Raatooras.
Waarschijnlijk is hij langs hier naar buiten gevlucht.
And he probably escaped this way.
Waarschijnlijk is hij onderbroken en met Robin dat park in gevlucht.
He was probably interrupted and fled into the park with Robin.
Het zou het gevaar aangevoeld hebben en gevlucht zijn.
It would have sensed danger and fled.
Dit was de apocalyps waarvan de berberapen zijn gevlucht.
This was the apocalypse from which the Barbary macaques fled.
Hij is nu gevlucht naar Rusland.
He's now fled to Russia.
Hij is gevlucht, we volgen hem.
He fled, we're searching.
Voor zover ik weet, is James naar Frankrijk gevlucht.
The last I heard, James fled to France.
Uw buurman Dieter Pirmasens is op 28 september naar het Westen gevlucht.
On September 28th, Dieter Pirmasens, your friend and neighbor, fled to the West.
Zij stierven kort nadat je grootvader naar Amerika was gevlucht.
They died soon after your grandfather escaped to America.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2159. Exact: 2159. Verstreken tijd: 131 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo