Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gewoon belachelijk" in Engels

just ridiculous
simply ridiculous
just silly
just insane
just making fun of
just stupid
Die moderne eetgewoontes zijn gewoon belachelijk.
Whole modern eating thing is just ridiculous to me.
En die berichten zijn gewoon belachelijk.
And these exchanges are just ridiculous.
Daarnaast wordt voorgesteld om twee dokken te sluiten om het volledige potentieel te kunnen verwezenlijken, en dat is gewoon belachelijk.
In addition, it is proposed to close two slipways in order to achieve full potential, and this is simply ridiculous.
De campagne "Gewoon belachelijk op Auto Travel", Stad Malmö, automobilisten op de fietsers maakt.
The campaign "Simply Ridiculous on Auto Travel", City of Malmö, motorists on cyclists makes.
Weet je, 't is gewoon belachelijk.
You know, it's just ridiculous.
In september was het frustrerend, maar nu is het gewoon belachelijk.
In September it was frustrating, but now it's just ridiculous.
Sorry hoor, maar dit is gewoon belachelijk.
No offense, it's just ridiculous.
Rachel: En het is gewoon belachelijk.
Rachel: It's just ridiculous.
Wel, dat is gewoon belachelijk.
Well, that is just ridiculous.
Dat hebben we niet! - Oké, dat is gewoon belachelijk.
OK, that's just ridiculous.
Hij zwaaide met een pistool... ja, dat is een serieuze misdaad, maar de kidnapping aanklacht is gewoon belachelijk.
Pointed a gun... yes, that's a serious crime, but the kidnapping charge is just ridiculous.
Dat hele gebeuren waar je onze hele familie in betrokken hebt Is gewoon belachelijk.
This whole thing you've gotten our family involved with is just ridiculous.
Maar om te denken voor een tweede dat een groot bedrijf blijft de ontwikkeling van de gehele mobiele strategie in reactie op de iPhone is gewoon belachelijk.
But to think for a second that a major company continues to develop its entire mobile strategy in response to the iPhone is just ridiculous.
Het zou gewoon belachelijk zijn, maar misschien zal het je gedachten af te dingen en, wie weet?
It could be just ridiculous, but maybe it'll take your mind off things and, who knows?
"Gewoon belachelijk op Auto Travel" (Geen belachelijke bilresors) omvat:
"Simply Ridiculous on Auto Travel" (No ridiculous bilresors) includes:
Het is gewoon belachelijk.
I mean it's just ridiculous.
Het is gewoon belachelijk.
This whole thing is just ridiculous.
En dat is gewoon belachelijk.
(CHUCKLES) And that's just ridiculous.
Dat is gewoon belachelijk.
Well, that's just ridiculous.
Nou dat is gewoon belachelijk!
Well that's just ridiculous!
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 79. Exact: 79. Verstreken tijd: 116 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo