Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gezonden" in Engels

Suggesties

262
67
Ik heb hem een gedetailleerde uitleg gezonden.
Well, I've sent them a very detailed explanation.
Dit werd gisteren aan Miss Greenshaw gezonden.
Now, this was sent to Miss Greenshaw yesterday.
Bovengenoemde gegevens over klinische onderzoeken worden naar de bevoegde autoriteiten gezonden.
The particulars of clinical trials referred to above shall be forwarded to the competent authorities.
Eventuele wijzigingsvoorstellen worden naar de Raad gezonden.
Any such proposed amendments shall be transmitted to the Council.
Het moet per post gezonden worden.
It has to be sent to me by mail.
Het versloeg een door Napoleon gezonden leger.
They defeated the army that was sent by Napoleon.
Vertel hem dat ik u gezonden.
Tell him that I sent you.
Deze man werd hierheen gezonden om je te kwetsen.
I guarantee you, this guy was sent here to hurt you.
Eén van hen heeft het SOS gezonden.
One of those people sent the SOS.
Dan werden in 1927 twee levende Komodovaranen naar Europa gezonden.
Then, in 1927, two living Komodo dragons were sent to Europe.
Ik werd gezonden door Dagur om uw verdediging te controleren.
I was sent by Dagur to check your defenses.
Mevrouw Lesire, u bent door de hemel gezonden.
Ms. Lesire, you heaven sent.
Ze was gezonden om je kind te doden.
She was sent to murder your child.
Plots naar daar gezonden, schijnbaar, voor een grote aanval.
Suddenly sent there, apparently, for a big push.
Hij werd naar de ziekenboeg gezonden.
He got sent to the infirmary.
U heeft hen gezonden, Mr. Connor.
You sent them, Mr. Connor.
Als we wisten waar heen ze hen had gezonden...
If we knew where she'd sent them...
Ik weet dat je door de hemel gezonden bent.
I know that you have sent from heaven.
Het lichaam werd naar Hart Island gezonden.
Body was sent to Hart Island.
Ik wou niet weg gezonden worden.
I did not want to be sent away.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2208. Exact: 2208. Verstreken tijd: 205 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo