Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "glad maken" in Engels

smoothen
smoothing
De grond glad maken, wat touwen.
Slime the ground, a few ropes.
Koud geperste sinaasappelschil olie bevat ook krachtige antioxidanten die de huid soepel en glad maken.
Cold pressed Orange Peel Oil contains powerful Antioxidants that leave skin looking supple and toned.
Maar dat tijgerbloed zal het glad maken.
That tiger blood will lubricate it.
Ze kon het pistool erin gooien, en het wat glad maken, en niemand zou er ooit achter komen.
She could've tossed the gun in here, smoothed it over, and no one would ever know.
Ik zal je haar glad maken, en een boblijn knippen.
So I'll straighten your hair, cut it in a bob.
Ze kunnen ook een groot aantal materialen in en rond het huis ontbramen, glad maken, slijpen en reinigen.
They can also deburr, smooth, grind and clean a variety of materials around the home and garden.
Randen schetsen en de kruisingen glad maken
Outlining the lines and smoothing their crossings
OnzeFALCON Voorbereidingszone is ontworpen om stof in de werkplaats te vermijden, door bv. slijpen, polijsten, glad maken, vullen, markering, primer zetten of andere soortgelijke werken.
OurFALCON Preparation Zoneis designed to eliminate dust in the workplace due to grinding, polishing, smoothing, filling, marking paint primer or other similar works.
Botuline toxine wordt vooral gebruikt voor het glad maken van de huid: kraaienpootjes, de fronsrimpels tussen de ogen en de rimpels op het voorhoofd kunnen hiermee behandeld worden.
Botulinum toxin is mainly used to make the skin smooth: crow's feet, frowncreases between theeyes and wrinkles on the forehead can be treated in this way.
Voor ruw slijpen, vormgeven en glad maken van metselwerk, steen, cement en mortel.
For rough grinding, shaping and smoothing of masonry, stone, cement and mortar.
Om dode huidcellen te verwijderen is er de populaire body scrub en om vocht in te brengen en het revitaliseren van de huid zal een body mask of traditionele Javaanse Lulur behandeling uw huid zacht en glad maken.
To remove dead skin cells there is the popular body scrub and to moisturize and revitalise the skin a body mask or traditional Jawanese Lulur treatment will leave your skin smooth and soft to the touch.
dagcabine Wiking MB 814(ecoliner) Inmiddels is van deze cabine een kitje bij Luthart te koop zijwanden van cabine opvullen, glad maken en bol vijlen.
short cab Wiking MB 814(ecoliner) Fill the sides of the cab, make them smooth and in the right shape.
Bumper opvullen en glad maken
Make the bumper smooth.
Kies je Dremel gereedschappen voor glad maken
Choose your Dremel tools for smoothing
We moeten het glad maken.
We need to make it slick.
Die ga ik glad maken met deze bandschuurmachine.
I thought I'd polish it up with this belt sander I have here.
Bevat kamille, tarweëiwitten, natuurlijke extracten van frambozen om het haar te hydrateren, voeden en glad maken.
Contains: chamomile, wheat protein and raspberry extract that moisturise, nourish and detangle the hair.
Deze Cayce Care Formule zal geleidelijk uw huid glad maken. CastorCream moet consequent worden aangebrachten boekt op langere termijn resultaat.
This CayceCare Formula will gradually smooth your skin while you sleep. CastorCream should be applied consistently and does not have overnight results.
Een facelift kan diepe rimpels op wangen en kaak en de slappe huid rond de hals, die door het verouderingsproces ontstaan, weer glad maken.
A facelift can improve the deep cheek folds, jowls and loose, sagging skin around the neck that come with age.
Deze waarde bepaalt de regelmatigheid van het glad maken van de afbeelding. Stel hier geen hoge waarde in, anders zal de doelafbeelding geheel vervagen.
This value controls the evenness of smoothing to the image. Do not use a high value here, or the target image will be completely blurred.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 20. Exact: 20. Verstreken tijd: 55 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo