Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "goed" in Engels

Suggesties

Geweldig... goed, goed, goed...
Awesome. Good, good, good.
Ik ben een goed gesprekspartner en kan goed kajakken.
I'm a good conversationalist and good at kayaking.
Ze moeten goed behandeld, goed geïnformeerd en goed betaald worden.
They need to be well treated, well informed and well paid.
Duidelijk goed opgeleid en zeer goed gefinancierd.
Obviously well educated and extremely well financed.
De avond begon goed, maar ging minder goed dan verwacht.
The date with Vicky started off okay, but, it didn't go as well as I hoped.
Erg goed werk, goed gedaan.
Very good work, well done.
Elke verwijzing naar goed weer betekend dat het goed gaat.
Any reference you use to good weather means things are going okay.
Wie goed doet, goed ontmoet.
Who is doing good, well met.
Het was ook goed voor onze medewerkers, zij zijn gevorderd en werkte goed samen analyseert Fernandes.
It was also good for our employees, they have progressed and worked well together analyses Fernandes.
Smaken goed en heel intenso.Sicuramente een goed product gezien de prijs.
Taste good and quite intenso.Sicuramente a good product considering the price.
De routes zijn voorzien van goed markeringen, en worden goed onderhouden.
The routes have good markings, and are well maintained.
De gebruikers-interface clients gebruiken een bekend, goed gedocumenteerd en goed debugged API.
The user interface clients use a well known, well documented, and well debugged API.
Vertalingen waren goed tot zeer goed.
Translations varied from the good to very good.
Kinderen verdienen om hightech, goed afgestelde ski's te hebben samen met goed passende skischoenen.
Even children deserve to have high-tech and well tuned skis along with well fitting ski boots.
Appartement zeer goed gelegen in een veilige en goed onderhouden gebouw.
Apartment very well located in a safe and well maintained building.
Hilo Haven kunnen goed voor dat gebruik als goed.
Hilo Haven may be good for that use as well.
Oké, goed is niet goed genoeg.
We threw mud at each other. Yes. Okay's not good enough.
De ECG is goed, hersenactiviteit en hart zijn opmerkelijk goed.
The EG is good, brain wave and heart are remarkably okay.
Een goed gesprek zonder bekrompen vooroordelen.
A proper conversation - one that isn't full of narrow-minded judgement.
Dit is geen goed goed, sheriff.
This probably isn't a good idea, Sheriff.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 503194. Exact: 503194. Verstreken tijd: 483 ms.

goed voor +10k
heel goed +10k
alles goed +10k
wel goed +10k
goed dat 8148
goed idee 6344
erg goed 5203

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo