Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "goed leren kennen" in Engels

come to know
got to know
well acquainted
really get to know
should get to know
Ik heb deze mensen goed leren kennen.
I have come to know these travellers.
Mrs. Manville, ik heb uw dochter goed leren kennen.
Mrs. manville, I have come to know...
Ik heb dit ook meegemaakt, lk heb m'n stiefvader helaas nooit goed leren kennen.
Listen, I was in your shoes too, once. I had a stepfather and I never got to know him.
In de afgelopen tien jaar van uitstekende samenwerking binnen de Conferentie van voorzitters hebben wij elkaar echt goed leren kennen.
We have really got to know each other in the last 10 years of our excellent cooperation in the Conference of Presidents.
Jullie twee zullen elkaar heel goed leren kennen.
You two are about to become very well acquainted.
We zullen elkaar de komende uren erg goed leren kennen.
We're going to become very well acquainted in the next few hours.
We zullen elkaar heel goed leren kennen... wanneer je leert om mijn koningin te dienen.
We'll become very well acquainted, as you learn to serve my queen.
misschien als ik geweten had dat je een meisje was hadden we niet zo gepraat zoals we gedaan hebben en elkaar zo goed leren kennen.
Well, you know, maybe if I'd have known you were a girl, we wouldn't have talked like we did and got to know each other the same way.
Zo kan ik hem goed leren kennen.
This is how I get to know him.
Dr. Krenzler... we hebben elkaar nooit goed leren kennen.
You know, Dr. Krenzler, you and I have never had the chance to get to know each other properly.
Je wilde haar eerst goed leren kennen.
You said you wanted to have enough time to get to know her.
Ik heb haar niet eens goed leren kennen.
I didn't even really get to know her.
We hebben Sam zo goed leren kennen in de afgelopen zes maanden.
We feel we've got to know Sam so well over these past six months.
Ik heb je niet goed leren kennen op de transporter.
I didn't get to know you so well on the transporter.
Ik heb haar eigenlijk niet eens zo goed leren kennen.
I didn't even get to know her that well, not really.
Jullie hebben samen een lange reis afgelegd en hebben elkaar goed leren kennen.
Together you have traveled a long journey and got to know each other well.
We hebben elkaar goed leren kennen.
We have known a lot about each other.
Als we die twee af en toe uit de cel moeten halen... kunnen we elkaar net zo goed leren kennen.
Look, if we're going to be bailing these two out of jail every now and again, we may as well get to know each other a little better.
Zo heb ik je minder goed leren kennen dan ik had moeten doen.
No, it kept me from ever knowing you Like as much as I really could have.
Ik heb de manager vanmiddag vrij goed leren kennen.
I got to know the manager pretty well this afternoon.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 72. Exact: 72. Verstreken tijd: 168 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo