Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "goedkeuren" in Engels

Suggesties

Ralphy, ze moet deze spullen goedkeuren.
Raphy, I have to get her to approve this stuff.
Als hoofd inlichtingendienst zal ik dit nooit goedkeuren.
As the head of intelligence, I will never approve this.
Een resolutie goedkeuren is echter niet voldoende.
It is not enough, however, to adopt a resolution.
Dit jaar zal de Commissie ook een energie-efficiëntiepakket goedkeuren.
This year the Commission also will adopt an energy efficiency package.
Enkele amendementen kunnen we echter niet goedkeuren.
However, there are a few amendments that we cannot accept.
Ik zal Mr Fleming aanvraag niet goedkeuren.
I will not approve Mr. Fleming's application.
Het Congres wil de wegenplannen goedkeuren.
Congress is set to approve the road appropriations.
Ik kan zoiets verkeerds niet goedkeuren.
I can't approve of something so wrong.
Ik moet het contract nog goedkeuren.
Well I still have to approve the contract.
Het bureau mag geen beleidslijnen uitzetten of wederopbouwprogramma's goedkeuren.
The agency will not be empowered to determine policy guidelines or to approve the reconstruction programmes.
Het Congres gaat de wegkredieten goedkeuren.
Congress is set to approve the road appropriations.
Ik zal je aanbeveling nu niet goedkeuren.
I won't approve your recommendation at this time.
Ik zal je aanbeveling niet goedkeuren nu.
I won't approve your recommendation at this time.
Ik ging net uw budgetverhoging goedkeuren.
I was going to approve your budget increase.
Laat ons daarom het voorstel ongewijzigd goedkeuren.
Let us therefore approve the proposal as it stands.
Deze bevriest financiële regelgeving totdat hij ze kan goedkeuren.
And this one freezes financial regulations until he can approve them.
Ik moet het goedkeuren als mensen de stad uitgaan.
I know when people are out of town. I approve it, and we're stingy on travel.
De gezondheidsraad zal struisvogelspeeksel nooit goedkeuren.
The FDA will never approve of ostrich saliva.
Ze ontwikkelen diverse van die alternatieve technieken die we niet altijd goedkeuren.
They develop several of these alternative techniques that we did not approve of necessarily.
Het instituut moet een dagpas goedkeuren.
The home would have to approve a day pass.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3807. Exact: 3807. Verstreken tijd: 141 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo