Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "grijpen" in Engels

Suggesties

205
Die vent probeerde George te grijpen.
This guy, he tried to grab George.
Zo grijpen mensen je, zei ze.
She would say, "That's how people grab you." Okay.
Aan alle eenheden, maak je klaar om in te grijpen.
To all units, get ready and intervene.
We moesten hem ontzetten... uit angst dat de geallieerden hem met belangrijke gegevens zouden grijpen.
We had to relieve him... Fear that the Allies him with important data would intervene.
Het zou zijn laatste kans grijpen.
Well, it would take the last chance it had.
Maar de kans lag er, en kansen moet je altijd grijpen.
In my experience, it's best to take that opportunity if it's there.
Ik moet het dichtstbijzijnde machinegeweer grijpen.
I need to grab the nearest machine gun.
Dan kunnen we'm binnen ongemerkt grijpen.
Slip in and grab him where he can't make a scene.
Laten we Hunt grijpen en het uitzoeken.
Let's grab hunt and find out. I'll be right back.
Ik kan niet zomaar 'n bloem grijpen.
I don't grab just any flower.
Er springen twee mannen uit die haar grijpen.
Two men jump out and grab her.
We zullen het doelwit grijpen en je daar ontmoeten.
We'll grab the target and meet you there.
Ze wisten waar te Monroe grijpen.
They knew where to grab Monroe.
Nu dat gebeurd is, grijpen we alles wat voor het oprapen ligt.
Now that he has, what's his is up for grabs, so we grab.
Robin grijpen om zich te verzekeren van zijn medewerking.
Grab Robin to make sure he goes through with it.
Ik kan ze grijpen om je naar beneden te helpen.
I can grab them to help you down.
We zullen onze kansen moeten grijpen.
We'll have to take our chances.
Niemand kon naar binnen om haar te grijpen.
No one got in here to take her.
Dus moest ik naar binnen en het grijpen.
So I just had to go in and take it.
Een arend probeerde de hond te grijpen.
The eagle came and tried to take the dog.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4556. Exact: 4556. Verstreken tijd: 121 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo