Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "groen licht" in Engels

green light
go-ahead
go
green-lit
green lit

Suggesties

We wachten tot Chemische Stoffen groen licht geeft.
We'll have to wait for hazardous material team to give us a green light.
Jouw coach geeft je groen licht.
Well, your sober coach is giving you the green light.
Je hebt groen licht, Mr. Wong.
You've got the go-ahead, Mr. Wong.
Ik kan je niks vertellen tot Fury groen licht geeft.
I can't tell you any more until Fury gives the go-ahead.
Ik zie stoelen en groen licht.
VANESSA: I see chairs and green light.
Maar door dit bedrog geef je me groen licht.
But now you cheat us on a payout, I have a green light.
Ik heb groen licht nodig om mijn man op te halen.
Let 'em know I need a green light to go get my boy.
Dat Serena hem voor vanavond groen licht heeft gegeven.
It took arm-twisting... but I found out Serena gave him the green light for tonight.
Ze gaan starten, let's go, groen licht.
They are going to start, let's go, green light.
Ik heb wel groen licht gekregen om de onderhandelingen op te starten.
So far, I've been given the green light to pursue a negotiation.
We moeten testen, productie groen licht geven en verschepen.
We need to QA, give manufacturing the full green light, and ship.
Je gaf haar net groen licht om bob te naaien.
Well, you just gave her the green light to bang Bob.
Positie zes, je hebt groen licht.
Position six, you've got a green light.
Harbinger, je hebt groen licht.
Harbinger, you have a green light.
Sluipschutter één, je krijgt groen licht voor dat schot.
Sniper 1, you've got a green light on that shot.
Zodra ik dat zie, geef ik groen licht.
Soon as I see it, I give the green light.
Begin aftelling voor chemische motor bij groen licht.
Commence chemical-engine countdown on green light.
Alle posities hebben groen licht, haal hem neer.
All positions green light, take him down.
6 man ziet Travis Walton geraakt worden door groen licht...
Six men see Travis Walton get hit by a bolt of green light...
Goed, we hebben groen licht.
Right, it's green light.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 718. Exact: 718. Verstreken tijd: 138 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo