Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "grote oceaan" in Engels

big ocean
great ocean
vast ocean
large ocean
Pacific Ocean
Snap je? Houten boot, grote oceaan.
You know, wooden boats, big ocean...
Het is een stabiele atmosfeer, een grote oceaan.
Well, look, it's a... stable atmosphere, a big ocean.
Maar de grote oceaan van waarheid ligt daar voor ons...
But the great ocean of truth lays out there before us...
Hier bevond zich een grote oceaan.
There was a great ocean through this part of the world.
Dat is niet makkelijk in zo'n grote oceaan.
In such a vast ocean it's not easy.
Slechts een piepkleine, blauwgroene oasis van leven... drijvend in een grote oceaan van verre sterrenstelsels.
Just one tiny blue green oasis of life, swimming in a vast ocean of alien galaxies.
Ik moet Maui over de grote oceaan brengen.
My job is to deliver Maui across the great ocean.
Voor de gemiddelde cel in een grote oceaan viel dat niet altijd mee.
But for an average cell living in a big ocean this wasn't always easy.
De Golf van Mexico is een hele grote oceaan.
The Gulf of Mexico is a very big ocean.
De Aarde zag er toen heel anders uit, met een enkel supercontinent en een enkele grote oceaan.
Earth was very different then with one single supercontinent and one great ocean.
Het oppervlak was gemaakt van een grote oceaan van lava.
Its surface was made of one big ocean of lava.
De racers moeten hun GPS volgen want er ligt een grote oceaan tussen hier en Mexico.
These racers will need to follow their GPS antennas because there's a big ocean between here and Mexico.
Nu is het een relatief klein gebied... en het midden van een heel grote oceaan.
Right now, it's a relatively small cell... in the middle of a very, very big ocean.
MF: Op persoonlijk vlak was het een enorme kick om te staan voor een grote oceaan van mensen en een deel te worden van dit mondiale evenement.
MF: On a personal level it was a huge kick to stand out there in front of a great ocean of people and be a part of this global event.
Hij bedoelt de grote oceaan, de Atlantische Oceaan.
He means the big ocean, the Atlantic.
Het is een grote oceaan, nietwaar?
It's a big ocean, right?
"De Atlantic is een zeer grote oceaan,"en in het winter weer, de mooiste schuilplaats in de wereld.
'The Atlantic is a very big ocean, 'and in winter weather, the finest hiding place in the world.
Nadat de koning had gemediteerd verscheen in de grote oceaan een grote gouden vis van een miljoen yojana's die één enkele hoorn had.
After the king had meditated, the Lord appeared in the great ocean as a golden fish measuring a million yojanas that had a single horn.
Zullen we ze laten aan de andere kant van de grote oceaan?
Let's leave them on the other side of the great ocean?
Hij door de koning bemediteerd verscheen daarna in de grote oceaan als een talloos aantal yojana's grote gouden vis met een enkele hoorn. (Vedabase)
He being meditated by the king thereafter appeared in the great ocean as a countless yojanas big golden fish with one horn. (Vedabase)
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 249. Exact: 249. Verstreken tijd: 122 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo