Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "handelen" in Engels

Suggesties

359
114
69
Over drie dagen willen ze handelen.
In three days, they plan to act.
We kunnen niet handelen zonder bewijs.
As you're probably aware, we can't act without evidence.
Onze voorkeur gaat natuurlijk naar preventief handelen.
It would be infinitely better to take preventative action.
Er bestaat een morele en juridische noodzaak tot handelen.
There is in this case both a moral and a legal imperative for action.
Ze handelen meestal in wapens drugs en afpersing.
They mainly deal in arms, drugs, and extortion.
We moesten met de moeder handelen.
We knew we had to deal with the mother.
Ze handelen impulsief... ongeacht hun gemoedstoestand.
They act on impulse, whether they're at their best or their worst.
Laten wij als internationale gemeenschap handelen.
Let us deal with the situation as an international community.
We zullen vriendelijk en onzelfzuchtig handelen.
We will act out of kindness and selflessness.
Kinderen moeten autonoom kunnen plannen en handelen.
Children need to be able to plan and act autonomously.
We moeten daarom op twee verschillende fronten handelen.
Consequently, we need to act on two different fronts.
Wij kunnen op drie manieren handelen.
There are three ways in which we can act.
En vanuit je kracht moet je handelen.
(Price) And you have to deal from your strength.
Wij zullen zoals gewoonlijk overeenkomstig het Reglement handelen.
We shall therefore act in accordance with the Rules of Procedure, as usual.
Lukraak handelen dient voorkomen te worden.
We must avoid any type of impromptu action.
De Commissie is bereid hiernaar te handelen.
The Commission is prepared to act along these lines.
Daarom moet de Commissie sterker handelen betreffende amendementen van de detacheringsrichtlijn.
Therefore the Commission must take stronger action regarding amendments to the Posting of Workers Directive.
De Kromaggs handelen met weloverwogen intelligentie.
The Kromags act with a crystal-like willful intelligence.
Een supermacht moet handelen naar haar eigen belang.
A superpower has to act first and foremost in its own best interests.
Ik moest daarom zonder twijfel handelen en reageren.
Therefore, without a doubt, I had to act and to react.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 10037. Exact: 10037. Verstreken tijd: 134 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo