Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "helemaal opnieuw beginnen" in Engels

start all over again
start from scratch
begin all over again
start over
Die dag is er weliswaar niet meer gewerkt, maar de volgende moesten we helemaal opnieuw beginnen.
And though we did not do any more work that day, the next day we had to start all over again.
Met iemand anders, moet je helemaal opnieuw beginnen.
Someone new, you have to start all over again.
Je kan niet gewoon teruggaan naar de tekentafel en helemaal opnieuw beginnen.
It can't just go back to the drawing board and start from scratch.
Zo gauw je hier weg kunt, gaan we helemaal opnieuw beginnen.
As soon as you get out of here, we're going to start from scratch.
maar voor elke nieuwe generatie, zal de reis weer helemaal opnieuw beginnen.
But for each new generation, the journey will begin all over again.
gefluit van de wind iedere dageraad zal hetzelfde koortsachtige programma weer helemaal opnieuw beginnen.
WIND WHISTLES Every dawn, the same hectic schedule will begin all over again.
Zo kunnen zij weer helemaal opnieuw beginnen en weer een kind krijgen.
That's how come they can start all over again, have another child.
Morgenochtend Brandon. Vroeg uit de veren, en dan gaan we weer helemaal opnieuw beginnen.
Tomorrow morning Brandon bright and early we start all over again.
Wat als m'n problemen weer helemaal opnieuw beginnen?
What if my problems start all over again?
Maar probeer niet te doen, want we moeten weer helemaal opnieuw beginnen vanaf het begin.
But try not to, 'cause we'll have to start all over again from the beginning.
Ik ben er moeten opklimmen en alles weghalen, en daarna helemaal opnieuw beginnen.
Had to go up there, rip the whole thing out, start all over again.
Alleen dan kan het product op de markt worden gebracht en kan het hele ontwikkelingsproces weer helemaal opnieuw beginnen.
Only then, can the product be released to the market and for the whole development process to start all over again.
Dus terug bij af: we moesten helemaal opnieuw beginnen. In mei 2008 is onze boerderij definitief verkocht en we hadden tot oktober de tijd om een andere plek te vinden...
So back with our feet on the ground and we had to start all over again. In may 2008 our farm was sold definitely and we had time to find another place till October...
We moeten helemaal opnieuw beginnen... en de dingen die we vergeten zijn opnieuw leren.
We'll have to start all over again, relearn the skills we've forgotten.
Jammer genoeg was de politie maar een paar dagen verwijderd van de arrestatie, maar moeten nu helemaal opnieuw beginnen.
Unfortunately, police were just days away from arresting him, but now must start from scratch.
We moeten helemaal opnieuw beginnen. Jullie bakken er niet veel van.
We are going to have to start all over again. You're not very good at this, are you?
Maar waarom zou ze 20 jaar geleden iemand vermoorden en dan weer helemaal opnieuw beginnen?
But why would she kill someone 20 years ago and then start all over again now?
Maar de aan het licht gebrachte rotsen beginnen ook Co2 in de atmosfeer uit te putten zodat kon de cyclus helemaal opnieuw beginnen.
But the uncovered rocks also start depleting the CO2 in the atmosphere so the cycle could start all over again.
Je wilt waarschijnlijk niet alle software kwijtraken, waaraan je zo veel tijd hebt gespendeerd om het te configureren en installeren, dus wil je deze partitie niet verwijderen en helemaal opnieuw beginnen.
You probably do not want to lose all the software you've spent a lot of time configuring and installing, so you don't want to delete this partition and start all over again.
Zij moeten helemaal opnieuw beginnen.
They're the ones who have to start all over again.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 89. Exact: 89. Verstreken tijd: 146 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo