Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "helpen" in Engels

Suggesties

Deze arresten kunnen toekomstige procedures helpen verbeteren.
These rulings may help to improve proceedings to be foreseen for the future.
Ik wil je alleen maar helpen.
I'm trying to help you stay one step ahead of the game.
Een schoonmaakploeg komt je helpen zoeken.
A cleanup crew will arrive to assist your search.
Jij gaat Ballard helpen met zijn profiel.
You will assist Special Agent Ballard with this profile.
Ik kan hem alleen helpen als hij wil.
I'm not saying that... I can help him, but only if he lets me.
Ik hoop dat je me kunt helpen.
That's why I'm hoping you could help me sort through this thing.
Ik vind dat Frankrijk Schotland moet helpen.
You do? I think France should help scotland in this.
Dit kan je helpen tijdens het verhoor.
Well, this may help you with your interrogation.
En soms, erover kan helpen.
And sometimes, talking about it... that can help.
Die video's zullen een heleboel mensen helpen.
These videos will probably help a lot of people.
Onze stagiairs moeten ons helpen, niet teleurstellen.
We recruited you to help us, not disappoint us.
Ik kan mannen met problemen helpen.
A special ability to help men with problems.
Jason, kom jij even helpen.
Jason, why don't you come down here and help me out.
Ik probeerde je gewoon te helpen.
I'm just trying to help you out he.
Want ik probeerde gewoon te helpen.
'Cause I was just trying to help.
Ik probeer deze kinderen te helpen.
Sue, I'm trying to help these kids.
Zou ik mijn superieuren kunnen overtuigen hen te helpen.
I might be in a position to persuade my superiors to help them.
Misschien kan Hannibal je daarbij helpen.
Maybe Hannibal can help you resolve these issues.
Wij riskeerden alles om haar te helpen.
We're the ones who are risking everything to help her.
Daarna wil je ooit meer iemand helpen.
And you will never want to help a person ever again.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 125017. Exact: 125017. Verstreken tijd: 191 ms.

u helpen 2543

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo