Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "herinneren aan" in Engels

remind
recall
remember
call to mind
reminder of
reminding of

Suggesties

Hem herinneren aan geruststelling van verlossing.
To remind him of the assurance of salvation.
En van Alexis moet ik je herinneren aan...
And Alexis wanted me to remind you...
De oude boerderijen in de dorpskern herinneren aan het agrarisch verleden.
The old farmsteads in the village center recall the agrarian past.
De gewelfde plafonds herinneren aan de tijd waarin dit intieme appartement werd gebouwd.
The vaulted ceilings recall the time when this intimate apartment was built.
Ik kan me nog wel herinneren aan onze belofte.
I do remember the promise we made.
Misschien u zich herinneren aan wie u het geld overmaakte.
Maybe you can remember who you transferred the money to.
Ik dacht niet dat ik jou moest herinneren aan...
Didn't think I'd have to remind you of that remote possibility.
Mag ik u herinneren aan bijbelles donderdagmiddag?
Let him remember the hour of Thursday's religion?
Omdat ze je herinneren aan wie je bent.
Because you remember who you are.
De gorilla's die het veilige bos verlaten, herinneren aan 'n veel oudere migratie.
The gorillas leaving the safe forest, remind one much earlier migration.
Deze brochure beschrijft de plaatsen in Halle die herinneren aan Servais.
This brochure describes the places in Halle, which remind the great cellist.
Zelfs ongelukken en vreemde voorvallen herinneren aan zijn bestaan.
Even accidents and strange events recall his existence.
Een gedenksteen en replica's van DDR-grens installaties herinneren aan het dorp...
A memorial stone and replicas of GDR border installations recall the village...
GESCHIEDENIS: De oorsprong van Esquilino herinneren aan de keizertijd.
HISTORY: The origins of the Esquiline recall the imperial period.
Laat me u herinneren aan de motieven voor het voorstel van de Commissie.
Let me recall the reasons behind the Commission's proposal.
Ik wil u herinneren aan de enorme vooruitgang die het afgelopen jaar bij dit specifieke thema is gemaakt.
For my part, I remind you of all the progress that has been made over the past year on this specific issue.
Tot slot moet ik nog herinneren aan de mogelijkheid om de mariene gebieden financieel te ondersteunen.
Lastly, I would recall the possibility of financially supporting marine sites.
Ik wilde je herinneren aan het feestje van morgen.
So, I just wanted to remind you about the party Renee and I are throwing tomorrow night.
Ik wilde je herinneren aan de fotosessie.
Just wanted to remind you about the photo shoot.
Ik wil je herinneren aan dat etentje met Melanie en Taylor.
I'll leave a message for Jean, too... to remind you that we're having dinner with Melania and Taylor.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1258. Exact: 1258. Verstreken tijd: 181 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo