Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: worden herroepen
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "herroepen" in Engels

revoke
recant
repeal
withdraw
reverse
rescind
overrule
recall
overturned
countermand
been rescinded

Suggesties

Het moet mogelijk zijn een koppeling te schorsen en/of te herroepen.
It shall be possible to suspend and/or revoke a binding.
Het is mogelijk het elektronische identificatiemiddel snel en doeltreffend te schorsen en/of te herroepen.
It is possible to suspend and/or revoke an electronic identification means in a timely and effective manner.
Ze worden bang of iemand bij Defensie vraagt het te herroepen.
These guys get cold feet or someone at the DOD begs them to recant.
Excuseer me, ik wil mijn getuigenis herroepen.
Excuse me, I need to recant my testimony.
Jouw partner kreeg de gelegenheid om haar verhaal te herroepen, maar ze weigerde.
Your partner was given the opportunity to recant her story, but she refused.
Als je hem oproept, zal hij z'n verklaring herroepen.
He says if you put him on the stand, he will recant.
Daarom dwongen ze hem dat te herroepen in het tweede boek.
So they forced him to recant in the second book.
Maar eerst bel je Lillian Forrester... om je verhaal te herroepen.
But first, you're going to call Lillian Forrester and recant your story.
U zult publiekelijk uw verklaring herroepen.
You will publicly recant your statement.
Je moet nu meteen naar je zus gaan en het herroepen.
You need to go to your sister immediately and recant.
U kunt uw ketterse uitspraken nog herroepen, Mr Fish.
There's still time to recant of your heresy, Mr. Fish.
Dan moet Delia Budd die identificatie herroepen.
But we can no longer do without Delia Budd its identification of Pope revokes.
Rechter Metzler heeft z'n bevel herroepen.
You know, Judge Metzler countermanded the order on Laurel and Hardy.
De Amerikaanse procureur-generaal kan hun uitzettingsbevel niet herroepen.
The U.S. attorney's office can't countermand their order of removal.
Niemand kan dit artikel zomaar herroepen.
This article cannot be revoked on anyone's whim.
Ik kan geen presidentieel bevel herroepen.
I don't have the power to rescind a presidential order, Jack.
Het kan zijn vrijlating vanwege die intimidatie herroepen.
They can revoke his parole for harassing you, lock him up.
We moeten Engeland dwingen dat aanbod te herroepen.
Then we have to force England to rescind that offer.
Ze had haar oude testament herroepen en een nieuwe laten optekenen.
She had her old will revoked and a new one drawn up.
Om zijn veroordeling te herroepen, moet Sacks nog machtige vrienden in het gemeentehuis hebben.
Now, in order for him to reverse his sentence, Sacks must still have powerful friends down at City Hall.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 657. Exact: 657. Verstreken tijd: 97 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo