Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "het boze oog" in Engels

the evil eye
the "evil eye
the bad eye
Mensen beweren terecht dat ze het boze oog gebruikt.
People claim, for good reason - that she uses the evil eye.
Dit helpt ook tegen het boze oog.
It's good against the evil eye, too.
Je kon zelf ook het boze oog gebruiken.
Or you can throw someone the "evil eye".
Uiteindelijk kwam ik te weten dat het 'n malocchio was, die ze gebruikt voor iemand met het boze oog.
and was a protection for when someone does not check the "evil eye".
Wil je het boze oog uitlokken?
Do you want to tempt the evil eye? (TUT-TUTTlNG)
De oude vrouw is aangekeken met het boze oog.
Someone has put the evil eye on the old lady.
Dienstmaagden zwaaiden met lichten en voerden velerlei rituelen uit die het boze oog moesten afweren.
Maids waved lights and performed many rites to ward off the evil eye.
In de Chinese mythologie, de knoflook een truc tegen het boze oog.
In Chinese mythology, the garlic a ploy against the evil eye.
Ze had hem het boze oog gegeven.
She put the malocchio on him, the evil eye.
Ik bescherm je tegen het boze oog.
I'll protect you from the evil eye.
De kapitein denkt dat u het boze oog heeft.
The captain thinks you've got the evil eye.
Owen Amargh gaf hem het boze oog.
The widow Moore gave him the evil eye.
Toen zwaaiden gehuwde vrouwen met 108 lampen voor hen uit, om het boze oog te weren.
Then women in married status waved 108 lamps before them to ward off the evil eye.
Intelligente mensen geloven nog steeds in goed geluk, het boze oog en astrologie.
And intelligent human beings still believe in good luck, the evil eye, and astrology.
In India en Thailand worden stukken roze koraal nog steeds gebruikt als verweer tegen het boze oog.
In India and Thailand pink coral pieces are still used as a defense against the evil eye.
Het beschermd tegen ongeluk... en het boze oog...
That protects from misfortune... and the evil eye...
Deze vrouw keek koffiedik om de toekomst te zien en smolt lood in mysterieuze vormen om het boze oog af te weren.
This was a woman who read coffee grounds to see the future and melted lead into mysterious shapes to fend off the evil eye.
Ik ken het boze oog als ik het zie en ik ben niet gevoelig voor paranoia.
I know the evil eye when I see it, and I'm not prone to paranoia.
"Iemand het boze oog geven"?
"giving someone the evil eye?"
Hij zegt dat ik het boze oog heb, dat mijn familie zwaarmoedig is.
He says I have the evil eye, says melancholy runs in our blood.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 77. Exact: 77. Verstreken tijd: 117 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo