Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "hier achterlaten" in Engels

Suggesties

Ik moet mijn bagage hier achterlaten.
I'll need to leave my luggage here.
Ik kan je hier achterlaten zonder hoop.
I mean I could leave you in here with no hope.
Ze zou nooit dit hier achterlaten.
She'd never leave this here, ever.
Je kunt me niet hier achterlaten.
You can't leave me in here.
Jou hier achterlaten is het risico.
The only risk, Lieutenant, is in leaving you behind.
We kunnen hem niet zo hier achterlaten.
We can't just leave that guy out here.
Je zou je arme, weerloze vrienden niet hier achterlaten.
You wouldn't want to leave your poor, defenseless little friends alone with me.
Maar ik kan niet naar Engeland gaan, en jou hier achterlaten.
But I can't go England and leave you here.
Laat Oliver gaan, dan kun je ons hier achterlaten.
Just let Oliver go, and then you can leave us here.
We moeten dit hier achterlaten voor als het fout afloopt bij de kerk.
We should leave this here for backup in case things go south at the church.
Misschien ben ik wel totaal ondankbaar, haar hier achterlaten zonder vervanger.
Maybe I'm being totally ungrateful leaving her without a replacement.
Iemand die machines wantrouwt, zal ook niets hier achterlaten.
Someone that doesn't trust machines wouldn't put anything in there.
Je kan me hier achterlaten en zelf proberen die mannen te doden.
You could leave me here And try to kill those men on your own.
Als we hem hier achterlaten, snijden ze hem de keel af.
We can't leave a guy like this. They'll cut his throat around here.
Ik zal je niet hier achterlaten.
I won't leave you here.
Laten we de boot nemen en hem hier achterlaten.
Let's take the boat and leave him here.
Je kunt ons niet hier achterlaten met hem.
You can't leave us in here with it.
Mag ik deze brief hier achterlaten?
Can I deliver a letter, please?
Damon zal haar niet alleen hier achterlaten om te sterven.
You know Damon won't leave her here to die alone.
Ons hier achterlaten in deze uithoek?
Leave us here in the middle of nowhere?
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 537. Exact: 180. Verstreken tijd: 336 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo