Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "hof" in Engels

Suggesties

Hij is erg populair aan het keizerlijke hof.
I am told he is a great favorite at the imperial court.
Het hof acht Tip Top niet schuldig.
The court finds for the Tip Top Construction Company and against Mr. Sullivan.
Jijzelf zult worden onthoofd voor het hele hof.
As for you, you will be decapitated before the entire court.
Het Franse hof wist van mijn betrokkenheid.
The French court was well aware of my involvement.
Niemand vertrouwt iemand aan het hof.
There's such ill-feeling at the court, no-one trusts anyone.
Ik wil alleen het hof toespreken.
I just want a chance to talk to the court.
We moesten 't hof omverwerpen.
"we must go and overthrow the court," he says.
Een internationaal hof moet hem berechten.
So he should be tried by an international court.
Hij zoekt vrienden aan het Engelse hof.
He cares to have friends at the English court.
Ondertussen zal het hof Bellario's brief horen.
Meantime, the court shall hear Bellario's letter.
Het bevel van het hof moet uitgevoerd worden.
The court's orders must be carried out and he has to do his job.
U accepteert de uitspraak van het Victoriaanse hof.
But you simply accepted the verdict of the Victorian court.
Florrick probeert het hof te manipuleren.
Mrs. Florrick is attempting to manipulate this court.
Dit hof beveelt hun onmiddellijke vrijlating.
This is a court order requiring their immediate release.
Aanwezigheid voor het hof zal wenselijk zijn.
We had- Some attendance at the court would be in order.
Voormalig vice-voorzitter van het constitutionele hof.
'Emeritus' Vice-president of the Constitutional Court.
Onze Majesteits hof, bedoel je natuurlijk.
Our majesty's court you mean, of course.
Als het, het hof behaagd.
Yes. If it pleases the court.
Ik kan het gezag van dit hof niet accepteren.
I will not accept the authority of this court.
Maar Miranjapore is een reizend hof.
But Miranjapore is a floating court.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 10200. Exact: 10200. Verstreken tijd: 149 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo