Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "hoogste leider" in Engels

Supreme Leader
Paramount Chief
Supreme Ruler
Ayatollah Ali Khamenei, hoogste leider sinds 1989.
Ayatollah Ali Khamenei: Supreme Leader for life since 1989.
Dit is onze hoogste leider, heerser van het soevereine Mobius.
This is our supreme leader, ruler of the sovereign system of Mobius.
Andere inlichtingen: hoogste leider van de Jalul-stam in Noord-Darfur
Other information: Paramount Chief of the Jalul Tribe in North Darfur.
De vermelding Sheikh Musa HILAL. Andere inlichtingen: hoogste leider van de Jalul-stam in Noord-Darfur wordt vervangen door: Sheikh Musa Hilal.
The entry 'Sheikh Musa HILAL. Other information: Paramount Chief of the Jalul Tribe in North Darfur.' shall be replaced by the following:
als de hoogste leider van Rusland, zonder rekening te houden met mijn leven, familiebanden of vriendschap, vijandschap, of winstbejag, en alleen aandacht voor wederopstanding en succes voor de Russische Staat.
as the Supreme Ruler of Russia, without regard for my life, family ties or friendship, enmity, or gain, and mindful only of the revival and success of the Russian state.
Ik beloof en zweer... het te dienen... als de hoogste leider van Rusland,
I pledge and swear to serve it as the Supreme Ruler of Russia, without regard for my life, family ties or friendship,
Wil je wel bedenken dat ik je hoogste leider ben?
I would love it if you'd keep in mind which one of us is your supreme leader.
Voor mij maakt dat geen verschil en je komt er ook niet achter... tenzij je de hoogste leider Khamenei op de bank zet en ondervraagt.
I mean, it really doesn't make any difference, and it's probably unknowable, unless you can put, you know, Supreme Leader Khamenei on the couch and interview him.
Lid van de Vergadering van Deskundigen en vertegenwoordiger van de hoogste leider in de ("centrale") provincie Markazi.
Member of the Assembly of Experts and representative of the Supreme Leader in Markazi ('Central') Province.
Volgens verschillende organisaties, waaronder Amnesty International, hebben de inlichtingendiensten van de hoogste leider van de Revolutionaire Garde hun grip op het land verstevigd en daarmee het beeld van het land dat al jaren bestaat, nog eens versterkt.
According to several organisations, including Amnesty International, the Supreme Leader of the Revolutionary Guards intelligence services has reinforced their control over the country and intensified the perception already in place for years.
De oplossing is heel goed verwoord door de leider van het verzet in ballingschap, Massoud Rajavi: de hoogste leider van het land moet worden afgezet en een tijdelijke assemblee van deskundigen moet onder internationaal toezicht vrije verkiezingen organiseren.
The solution has been voiced very well by the leader of the resistance in exile, Massoud Rajavi: the Supreme Leader needs to be deposed, and a temporary assembly of experts needs to call free elections under international supervision.
verwelkomt de vrijlating van mevrouw Khadijeh Moghaddam en mevrouw Mokarrameh Ebrahimi en wijst op de rol van de hoogste leider en het hoofd van de rechterlijke macht bij deze zaken; roept op tot de vrijlating van Shahla Jahed;
Welcomes the release of Khadijeh Moghaddam and Mokarrameh Ebrahimi, and notes the role of the Supreme Leader and the Head of the Judiciary in these cases; calls for the release of Shahla Jahed;
Ahmadinejad is toegewijd aan de Hoogste leider.
Ahmadinejad is devoted to the Supreme Leader.
Hij is een vazal van de Hoogste Leider.
He's a poster boy for the Supreme Leader.
Alle vragen worden aan u gegeven door de Hoogste Leider zelf.
All questions will be supplied by the Supreme Leader himself.
Jullie mogen nu het huis van de Hoogste Leider betreden.
You may now enter the Supreme Leader's home.
De Hoogste Leider vraagt uw genootschap in een restaurant in Pyongyang voor een diner.
The Supreme Leader requests your presence at a restaurant in Pyongyang for dinner.
De Hoogste Leider vindt het een keurmerk van welvaart en zelfvoorziening.
The Supreme Leader believes it is a hallmark of prosperity and self-sufficiency.
De Hoogste Leider verzoekt uw aanwezigheid in een restaurant in Pyongyang.
The Supreme Leader requests your presence at a restaurant in Pyongyang for dinner.
We hoorden dat jullie Hoogste Leider, een grote fan is van onze show... en we zouden hem er graag bij hebben.
We heard your Supreme Leader is a big fan of our show, and we'd love to have him on.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 42. Exact: 42. Verstreken tijd: 72 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo