Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: kunnen identificeren
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "identificeren" in Engels

identify
indentify
identity ID
ID'ing
ID-ing
identification identifiable
relate
I.D
I.D.'ing

Suggesties

We moeten nog steeds de slachtoffers identificeren.
Well, whoever he was, we still need to identify the victims.
Onze agent kon de verantwoordelijke personen identificeren.
Our undercover was able to identify the individuals responsible.
Maar eerst moet je je identificeren.
But first, we need you to identify yourself.
Ik kan het slachtoffer niet identificeren.
I can't even identify the bloody victim.
Laten we proberen onze slachtoffers te identificeren.
All right, let's try to identify our victims.
Onvermijdelijk, maar ze kunnen ons niet identificeren.
It was inevitable, but they won't identify us.
We trainen rechtshandhaving nu om valse bekentenissen te identificeren en voorkomen.
Well, we train law enforcement now to identify and prevent false confessions.
Zodra patiënten zijn opgenomen moeten we ze identificeren.
We have to identify patients as soon as they've been admitted.
Je gebruikt data om knelpunten te identificeren.
It's just using data to identify problem spots in the neighborhood.
Ik wil vooral de schutter identificeren.
My main concern is to identify the shooter.
We moeten het lichaam positief identificeren.
Sir, we should positively identify the body.
U mag het slachtoffer niet identificeren.
You are not permitted to identify the victim.
De politie kan Riley's lichaam elk moment identificeren.
The police could identify Riley's body at any time.
Geen idee, ik moet de beschadigde code identificeren.
I don't know. I've got to identify the damaged code.
Cyberterrorisme was in staat de verantwoordelijke te identificeren.
Cyber terrorism was able to identify the handle of the person responsible.
We kunnen de tanden identificeren op familieniveau.
We can identify the teeth at the family level.
Je gaat hem identificeren voor ons.
You're going to identify him for us.
We moeten het lijk identificeren zijn vrienden nagaan en...
We need to identify the corpse, find out about his friends and...
Iemand met wie we ons konden identificeren.
For we, somebody that we can identify with.
Nou we moeten nog steeds Graftons slachtoffers identificeren.
Well, we still need to identify grafton's victims.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 7104. Exact: 7104. Verstreken tijd: 246 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo