Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "identiteit" in Engels

Suggesties

Helaas is zijn identiteit een mysterie.
Unfortunately for me, his identity is a mystery.
In zijn schuilplaats, werd Matanza's ware identiteit ontdekt.
Inside his lair, the true identity of Matanza was discovered.
Haar hele identiteit zat in dat bundeltje.
All of Karin's identification was in that bundle.
We gaan u bezittingen en identiteit checken.
We'll be checking your belongings and your identification.
En ons zo zijn identiteit geven.
And that'll give us the identity of the victim.
We beloofden ieders identiteit te beschermen.
We made a promise to protect the identity of our subjects.
Zoek naar elke vorm van identiteit.
Right. Look for any indicators of identity.
En gebitsgegevens kunnen een identiteit alleen bevestigen.
And dental comparisons only help to confirm identity, not establish it.
Misschien heeft Susan haar identiteit veranderd.
Maybe Susan ran away, changed her identity.
Ze leeft hier onder een valse identiteit.
She's been running around under a false identity.
Haar identiteit en doodsoorzaak onbekend zo zonder hoofd.
Her identity and cause of death inconclusive without the head.
Onwaarschijnlijk dat ze probeerde haar identiteit te schrijven.
It's unlikely she was trying to write her identity.
Zijn identiteit gewist en een nieuwe gemaakt.
Erased his old identity and manufactured a new one.
Uw identiteit wordt gecontroleerd in onze elektrische database.
'Your identity is being verified on our electoral roll.
Ik wilde opvallen en mijn identiteit behouden.
I wanted a way to stand out and keep my identity.
Meer op een virtueel gecreëerde identiteit.
More like a virtual identity created by a hacker.
Mijn identiteit werd gestolen, ongelooflijk genoeg.
You won't believe this, but my identity was stolen.
Onze mensen speuren naar zijn identiteit.
We have people on the ground who will verify his identity.
Iemand wilde z'n identiteit verborgen houden.
Somebody went to a lot of trouble to hide this guy's identity.
Ik wil alleen je identiteit beschermen.
I'm just trying to protect your identity.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 9800. Exact: 9800. Verstreken tijd: 132 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo