Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "in plaats van" in Engels

Zoek in plaats van in: Definitie Synoniemen

Suggesties

Dan verbranden spieren suiker in plaats van zuurstof.
It arises if the muscles and cells burn sugar instead of oxygen.
Alsof hij aanvalt in plaats van wegrent.
It's as if he's charging instead of running away.
Het zal in jou zijn, in plaats van je gemeente.
It will be in you rather than your congregation.
Informatie kan online worden verstuurd in plaats van omslachtig op papier of ander materiaal.
Information can be sent on-line rather than, at greater expense, on paper or other data carriers.
De ambassadeur zal in plaats van zijn ondergeschikte vechten.
The ambassador has decided to fight in place of his underling.
U leidt deze patrouille in plaats van Captain Gates.
You will take this patrol in place of Captain Gates.
Maar in plaats van brandstof gebruiken we atoomsplitsing.
But instead of burning fuel to generate heat, we use nuclear fission.
Mensen met gebreken in plaats van snufjes.
A bunch of flawed human beings instead of all that gadgetry.
En in plaats van Nora heb ik jou.
There's 30 armed guards here, and instead of Nora, I got you.
Dat is bekrompen belangenpolitiek in plaats van staatsmanschap.
This is the politics of small-minded self-interest instead of statesmanship.
Dit is noodzakelijk voor preventie vooraf in plaats van interventiemaatregelen.
This is necessary for ex ante prevention instead of only intervention measures.
Spaties in plaats van tabs invoegen.
Whether gedit should insert spaces instead of tabs.
Eens in Canada gaan zoeken, in plaats van in de moerassen hier.
Lookin' up in Canada for them boys... instead of our swamps around here.
Op 3 december 2002 werd Anna Karamanou benoemd tot rapporteur voor advies in plaats van Christa Klaß.
On 3 December 2002 Anna Karamanou was appointed draftsperson instead of Christa Klaß.
Je zou kinderen moeten hebben in plaats van honden.
You should've had children instead of dogs.
Waarom eten we dat niet op in plaats van te stelen.
Why don't we eat this instead of stealing.
Maar in plaats van een onmogelijk geluk na te jagen kun je beter leuke herinneringen creëren voor later.
Instead of chasing some elusive happiness, perhaps it's better to prepare pleasant memories for the future, ...like those of tonight.
Gebruik de wind in plaats van de zonsopgang.
Use the wind instead of the sunset.
Jij hoort daar te lopen in plaats van Thrax.
You're supposed to be out there now instead of Thrax.
Ik had makkelijk champignon kunnen worden in plaats van arts.
I could easily have been a mushroom instead of a doctor.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 18062. Exact: 18062. Verstreken tijd: 461 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo