Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: erg in trek
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "in trek" in Engels

Suggesties

Ik ben niet zo in trek hier.
I know I'm not the most popular guy on the boat.
Acts met exotische dieren raakten minder in trek.
You see, exotic animals became less popular.
Vooral Zuid-Limburg lijkt in trek te zijn.
Especially South Limburg seems to be in demand.
Zijn werk was in trek, maar niet beschikbaar.
His work was in demand, but unobtainable.
De bossen daarachter zijn vooral in trek bij wandelaars en fietsers.
The woods behind the coast are mainly in vogue with walkers and bicylists.
Of wat tegenwoordig in trek is bij jullie.
Or whatever it is that's in vogue with you fellas now.
De nieuwe promotie blijkt nogal in trek te zijn.
This new promotion's proving quite popular.
Geurkaarsen zijn zeer in trek. Gildewerk levert een groot sortiment van aangename geuren voor elke gelegenheid.
Perfumed candles are extremely popular. Gildewerk supplies a large range of delicious aromas suitable for any occasion.
Deze moeilijke pisten zijn vooral in trek bij de wat avontuurlijker ingestelde wintersporters en snowboarders.
These difficult slopes are especially popular with the more adventurous skiers and snowboarders.
Deze lekkere koekjes met amandelen of met walnoten zijn niet alleen in trek bij de Nederlanders...
These scrumptious biscuits with almonds or walnuts are not only popular in Holland...
Die met een Spaans of Zuid-Amerikaans thema zijn momenteel zeer in trek.
Those with a Spanish or South American theme are very popular at the moment.
Vooral de erg korte strings zijn in trek.
Especially the very short strings are popular.
Boksen en turnen in trek na inspirerende medailles op de Spelen.
Boxing and turning popular after inspiring medals at the Olympics.
Het voorbije decennium en tot vandaag is Esthetische Heelkunde opnieuw bijzonder in trek, net als tijdens het interbellum.
In the last decade and to the present day, cosmetic surgery has been very popular once again, just as it was during the interbellum.
Het was hier op een bepaald moment zeer in trek.
It was very popular here at one time.
Het desbetreffende programma was zo in trek dat niet alle aanvragen konden worden gehonoreerd.
The relevant programme was so popular that it was oversubscribed and no more applications could be accepted.
Ja, het oude mens is opeens in trek.
Yes, the old girl's suddenly in demand.
Noch zijn de voorstanders in trek.
The right man would not need to be popular.
Dat is de markt die mij vertelt dat jij in trek bent.
That's the market telling me you are in demand.
De eieren zijn wel lekker om te eten, dus die waren het meest in trek.
The eggs are tasty, so these were the most popular.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 201. Exact: 201. Verstreken tijd: 184 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo