Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "in verhouding tot" in Engels

in relation to in proportion to relative to compared to proportional to compared with
in comparison to
as a proportion of
in comparison with
in proportion of
proportionate to disproportionate to
commensurate with
in terms of
as a percentage of

Suggesties

De kosten van een programma in verhouding tot het aantal kijkers.
The cost of a program in relation to number of viewers.
Al je uitzendingen zijn erg duur in verhouding tot je kijkcijfers.
All your broadcasts are very expensive in relation to the viewing figures.
Ze hebben relatief weinig voedingswaarde in verhouding tot hun omvang.
They have comparatively little nourishment in proportion to their bulk.
En die wordt ook schaarser in verhouding tot het aantal noodgevallen.
This generosity will become ever scarcer in proportion to the number of emergency cases.
Zie tabellen voor een lijst met de cakra-kalender in verhouding tot de gregoriaanse kalender.
See tables for a listing of the cakracalendar relative to the gregorian calendar.
In mindere mate hebben ook Zeeburg en Slotervaart weinig boekhandels in verhouding tot het aantal intellectuelen.
To a lesser degree, Zeeburg and Slotervaart also have few bookshops relative to the number of intellectuals.
Weinig sanitair in verhouding tot het aantal plaatsen.
Little plumbing in proportion to the number of places.
De kop is klein in verhouding tot het lichaam.
The head is small in proportion to their bodies.
Het geheel was zeker niet in verhouding tot de gevraagde prijs.
The whole thing was certainly not in proportion to the price.
Deze inzet kosten zeer weinig in verhouding tot de prijs die kan worden gewonnen.
This wager cost very little in relation to the prize that could be won.
Houdkracht in verhouding tot de luchtspleet tussen magneet en stalen plaat.
Adhesive force in relation to the air gap between magnet and steel plate.
American ash bezit zeer goede sterkte-eigenschappen in verhouding tot zijn gewicht.
Ash has very good overall strength properties relative to its weight.
HOOFD: Breed in verhouding tot het lichaam.
HEAD: Broad in proportion to the body.
Investtechs modelportefeuilles daalden in het derde kwartaal gemiddeld 2.0 procentpunt in verhouding tot de referentie-index.
Investtech's Model Portfolios fell in the second quarter with, on average, 0.6 percentage points in relation to the reference index.
Reikwijdte van de overeenkomst in verhouding tot bilaterale uitleveringsverdragen met lidstaten
Scope of application of this Agreement in relation to bilateral extradition treaties with Member States
In die volgende fase moeten de emissies worden gemeten in verhouding tot de verbeterde testcyclus.
In this next stage, emissions will have to be measured in relation to an improved test cycle.
De nettowinst wordt vastgesteld in verhouding tot het belastbare kapitaal.
The net profit is set in relation to the taxable capital.
Verdeling in verhouding tot de gevraagde hoeveelheden
Method allocating quotas in proportion to the quantities requested
Storting geschiedt door elke lidstaat in verhouding tot zijn aandeel in het geplaatste kapitaal.
Each Member State shall make this payment in proportion to its share of the subscribed capital.
Het koppelpercentage staat in verhouding tot het maximale testkoppel.
The percent torque is relative to maximum test torque.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1609. Exact: 1609. Verstreken tijd: 203 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo