Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "incentiveregeling" in Engels

Zoek incentiveregeling in: Definitie Woordenboek Synoniemen
b) het aantal aandelenopties dat in het desbetreffende boekjaar is uitgeoefend, voor elk daarvan het aantal aandelen dat ermee gemoeid is, en de uitoefenprijs of de waarde van het belang in de incentiveregeling waarmee aandelen zijn gemoeid, aan het einde van het boekjaar;
(b) the number of share options exercised during the relevant financial year and, for each of them, the number of shares involved and the exercise price or the value of the interest in the share incentive scheme at the end of the financial year;

Andere resultaten

Er dient derhalve een incentivesregeling te zijn om een plotselinge en grootschalige onttrekking van liquiditeit onder gespannen marktomstandigheden te beperken.
Therefore, there should be a scheme of incentives to limit a sudden and large-scale withdrawal of liquidity under stressed market conditions.
De incentiveregelingen voor het directiecomité en het senior management van KBC zullen worden gekoppeld aan waardecreatie op lange termijn en het beperken van het risico op rewards for failure.
KBC's Executive Committee and Senior Management incentive schemes will be linked to long-term value creation taking account of risk and restricting the potential for 'rewards for failure'.
alle andere incentiveregelingen voor de lange termijn waarvoor bestuurders in aanmerking komen en die niet tegen vergelijkbare voorwaarden worden aangeboden aan de overige werknemers.
any other long term incentive schemes for which directors are eligible and which is not offered under similar terms to all other employees.
De aandeelhouder wordt ook geïnformeerd over de wijze waarop de onderneming de aandelen denkt te leveren die zij nodig heeft om aan haar verplichtingen in het kader van de incentiveregelingen te voldoen.
Information should also be made available to shareholders about how the company intends to provide for the shares needed to meet its obligations under incentive schemes.
Over aandelen en/of rechten op aandelenopties en/of andere incentiveregelingen waarmee aandelen gemoeid zijn, worden de volgende gegevens verstrekt:
As regards shares and/or rights to acquire share options and/or all other share-incentive schemes, the following information should be presented:
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 6. Exact: 1. Verstreken tijd: 43 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo