Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "informatie over" in Engels

Suggesties

De autoriteiten hebben geen informatie over die indringer.
Local authorities have no information on the intruder from last night.
U wilde zoveel mogelijk informatie over hun schepen hebben.
You said you wanted to get as much information on their ships as possible.
Carter heeft ergens informatie over onze organisatie verstopt.
See, Carter has information on our organization, hidden it somewhere.
Ik wil eigenlijk wat informatie over Robbie Pollard.
Actually, I'm looking for information on Robbie Pollard.
Ik wil wat informatie over een sollicitant.
I need to find some information on someone applying for a job.
Ik heb informatie over Jolene Parkers telefoongegevens.
I got that information on Jolene Parker's phone records.
U hebt nieuwe informatie over Harry's moord.
I understand you have some new information on Harry's murder.
Eric, zoek informatie over die school.
Eric, get me the information on that school.
Voor nadere informatie over de tentoongestelde voorwerpen...
For specific information on objects featured in the exhibit...
Ik heb meer informatie over Kim Marcus.
Also, I have more information on Kim Marcus.
We hebben informatie over die stellen.
Doctor, we have the information on couples who are to be married.
Voor informatie over de verblijfplaats van Strausser.
He bribed a stablehand, Tom, for information on Strausser's whereabouts.
Hij zoekt informatie over Audrey en de Colorado Kid.
We know he's looking for information on Audrey and the Colorado Kid.
Ik heb alle informatie over zijn agenten nagelopen.
I've been reviewing all our information on his operatives.
Ze had informatie over een schietpartij.
She said she had information on a gang shooting.
Ik heb eigenlijk ook informatie over dat.
I actually have some information on that as well.
Zie de volgende link voor meer informatie over RAID-configuraties.
Please refer to the following link for more information on RAID configurations.
Zo verzamelden we informatie over nieuwsverhalen.
It is how we used to gather information about news stories.
Ik zoek naar informatie over het occulte.
I'm actually looking for something more about the occult...
Ik heb informatie over een moordenaar.
I have important information about a wanted murderer.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 28066. Exact: 28066. Verstreken tijd: 293 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo