Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "inleiding" in Engels

Suggesties

De rechter gaat Mr Hornung nu vragen om met zijn inleiding te beginnen.
As we join the preceding, judge Coarse DeSmizer, is about to ask Mr. Hornung to make his opening remarks.
En ik wil een andere inleiding.
And listen, I want a new opening.
Mijnheer Juncker, allereerst bedankt voor uw inleiding.
Mr Juncker, I should first of all like to thank you for your introduction.
Random House heeft gevraagd wie ik wil inleiding schrijft voor Deel Twee van mijn Verzamelde Essays.
Random House has been asking me who I'd like to write... the introduction to Volume Two of my Collected Essays.
Dat was eigenlijk mijn inleiding Om autopsies te doen.
That was actually my introduction to doing autopsies.
De inleiding is eigenlijk niet van John O'Hara.
The introduction's actually not by John O'Hara.
Je hebt het zeker gezegd zonder enige inleiding.
You must have told her, without any introduction.
We bezochten de technologie inleiding in de Rongke Gong Divisie.
We went to the technology introduction in the Rongke Gong Division.
Sla pagina 21 van de inleiding op.
Gentlemen, turn to page 21 of the introduction.
Na zo'n inleiding zou ik gek zijn om niet naar je te luisteren.
After an introduction such I would be really a goal, I did not listen to you.
Heren, zoek pagina 21 van de inleiding op.
Gentlemen, open your texts to Page 21 of the introduction.
Scheur meteen maar de hele inleiding eruit.
Don't just tear out that page, tear out the entire introduction.
Misschien moest ik... een inleiding op de roman doen.
Maybe I should take... "introduction to the Novel".
Als u de inleiding had gelezen...
Sir, I'm not sure if you read the introduction...
Een man die absoluut geen inleiding nodig heeft...
Anyway, a man who needs absolutely no introduction.
Ik hoorde dat de inleiding erg goed is.
I even heard the opening's supposed to be good.
Ik wilde u vragen de inleiding te schrijven.
I was actually going to ask you to write the introduction.
In de Engelse versie komt de hier besproken inleiding op kwatrijn 10-100 niet voor.
In the English version, the discussed introduction on quatrain 10-100 is not included.
Jose Teunis- sen (modeconservator van het museum) opent met een algemene inleiding.
José Teunissen (fashion curator of the Centraal Museum) begins the book with a general introduction.
Data projector tijdens de inleiding op de website (20 minuten).
Preferably a data projector during introduction to the website (20 minutes).
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3505. Exact: 3505. Verstreken tijd: 80 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo