Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "inrichting" in Engels

Suggesties

163
De onderstaande drempelwaarden gelden per inrichting.
The qualifying quantities set out below relate to each establishment.
Elke inrichting moet voldoende ruimte bieden voor het goedkeuringsmerk.
Each device shall have sufficient space for the component type-approval mark.
We zijn hier niet voor de inrichting.
We're not here for the decor.
Ik wist niet dat mijn cliënt zijn inrichting niet veranderen mag.
I... I didn't realize it was a crime for my client to change decor.
Zijn stiefvader heeft'm in een inrichting gestopt.
His stepfather put him away at Our Lady Of Angels.
Ik moet alleen de inrichting vergrendelen.
I just need to lock in the arrangements.
De grote afwezige belde vanuit een inrichting.
Our Daly City no-show called from a mental institution.
Eerlijk gezegd was de inrichting behoorlijk ellendig.
Actually, it was pretty bad at the hospital.
Zij en Alek hebben een prachtige inrichting.
I mean, she and Alek just have the best setup.
Jouw Christina werd in die inrichting verhoord.
Your Christina was being held in that hospital for interrogation.
Officieel hoor je niet in deze inrichting.
You're not even officially part of this institution.
Ik weet een inrichting in Salisbury.
I know of a private asylum in Salisbury.
Hij basketbalt nu in de lokale inrichting.
He was now shooting hoop at the local mental health center.
Hij moet terug naar dezelfde inrichting.
He'll have to be sent back to the same institution.
Jij komt eeuwig in een inrichting.
You'll be in a padded cell forever.
Plattegrond en werkelijke inrichting bij elkaar.
Plan and real design close to each other.
Veel comfort zowel qua varen als indeling en inrichting.
Lots of comfort, both in terms of sailing as layout and design.
De inrichting van dit prachtige appartement toont persoonlijkheid.
The decoration of this beautiful apartment shows a true personality.
De inrichting heeft geen ziekenboeg met geschoolde medewerkers.
The deportation-prison does not have a sickbay with educated staff.
Een kleurentelevisie maakt de inrichting compleet.
The color TV makes the living room complete.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5498. Exact: 5498. Verstreken tijd: 99 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo