Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "inventarisatie" in Engels

identification
stocktaking
stock-taking
stocktake
take stock
inventory survey
identifying
inventarisation
mapping exercise
list
listing
6 Doe frequente inventarisatie, eventueel met behulp van een permanent voorraadbeheersysteem.
6 Do frequent stocktaking, possibly using a perpetual inventory system.
Alleen door uw aanname dat Je zal niet worden opgenomen in deze inventarisatie.
Only by your assumption that you will not be included in this stocktaking.
Zoals elk jaar zijn we dicht voor inventarisatie.
We're closed for stock-taking, like each year.
Mooi, succes met de inventarisatie.
All right, well, have fun with the inventory.
Jij houdt toezicht op de inventarisatie.
I want you to oversee the cataloguing of everything in that house.
Het project omvat de inventarisatie en volledige implementatie van gebouwidentificatie.
The project covers the inventory and complete implementation of their building identification.
Verwacht dan geen wonderen van de inventarisatie.
Then don't expect miracles with the stock take.
Dit verslag is meer dan een inventarisatie.
This report is more than a mere stock-taking exercise.
We zaten midden in een inventarisatie.
There was an inventory audit in mid-process.
Ach, de inventarisatie is bijna voorbij.
Well, inventory's almost over.
Volgens de inventarisatie waren er geen bloemen in zijn huis.
According to the inventory, there were no flowers listed at his house.
De bank heeft een inventarisatie opgemaakt, en het lijkt dat er geen geld gestolen is.
Actually, sir, the bank conducted a thorough inventory, and it appears no money was stolen at all.
Daarom de urgentie van de bezit inventarisatie.
That's why the urgency of the estate planning.
We hebben een inventarisatie van alles in de boekwinkel.
We have an inventory of everything in the book shop.
Laten we deze inventarisatie afmaken zodat we naar huis kunnen.
Look, Cisco, let's get this inventory done so we can go home.
Ons personeel heeft reeds een intense inventarisatie gedaan.
Our staff has already conducted an extensive inventory.
Ik wil 'n complete inventarisatie.
I'm want a complete evidence inventory by case.
We doen een inventarisatie om te zien of er iets ontbreekt.
We'll take an inventory to see if there's anything missing.
Ik zal kijken in mijn mystieke inventarisatie van oude boekdelen en rollen.
Let me check my mystical inventory of ancient tomes and scrolls.
Elk slachtoffer verstrekte een inventarisatie van de gestolen voorwerpen.
Each victim provided an inventory of stolen items.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 929. Exact: 929. Verstreken tijd: 171 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo